Nefi Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

NEF’İ

  • Erzurumlu olan şairin asıl adı Ömer’dir.
  • Kaside tarzında yakaladığı yüksek seviye ile adeta bir ekol olmuştur.
  • Ahmet ve IV. Murat tarafından sevilen ve himaye gören sanatçı, yine IV. Murat’ın hiciv tarzı şiir yazmaması emrine uymadığı ve Sadrazam Bayram Paşa’yı hicvettiği için öldürülmüştür.
  • Eserlerinde döneminin dilini ustalıkla kullanmıştır.
  • Zengin dili,sağlam üslubu ve ölçüsüz cesareti olan şair ölçü ve kafiyeye de oldukça hâkimdir.
  • Siham-ı Kaza’sı hiciv tarzında Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biridir.
  • Gazelleri de, kasideleri kadar olmasa da döneminin Osmanlı Türkçesinin çok ince zevkle ortaya konmuş ürünleridir.

Eserleri :

  • Divan (Türkçe ve Farsça iki ayrı divan)
  • Siham-ı Kaza