Nabi Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

NABİ

 • Asıl adı Yusuf olan sanatçı Urfalıdır.
 • İyi bir eğitim görmüş, iyi derecede Arapça ve Farsça öğrenmiştir.
 • İstanbul’a gittikten sonra IV. Mehmet’le Lehistan seferine katılmış ve bu padişahtan himaye görmüştür.
 • Didaktik şiirler yazan sanatçı, his ve hayalden çok düşünceye önem vermiş felsefi gazelin, hikemî tarzın öncüsü olmuştur.
 • Söz sanatlarına fazla itibar etmemiş, sade bir dil kullanmıştır.
 • Eserlerinde devrin sosyal ve ahlaki buhranlarını açık yüreklilikle dile getirmekten çekinmemiştir.

Eserleri :

 • Divan (Türkçe ve Farsça iki ayrı divan)
 • Hayriyye (Mesnevi- Oğlu Ebu’l-Hayr Mehmet için yazdığı öğütleri içerir.)
 • Hayrâbâd(Mesnevi- Ferüdüddin Attar’dan çeviri)
 • Surnâme(Mesnevi- IV. Mehmet’in şehzadelerinin sünnet düğününü anlatır.)Fetihnâme-i Kamaniçe (IV. Mehmet’in Lehistan seferini ve Kamaniçe kalesinin alınışını anlatır)
 • Tuhfetü’l-Harameyn(Hicaz seyahatini anlatır.) vs.