Naili ve Neşati Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

NAİLİ

 • Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen şair, 1666 yılında ölmüştür.
 • Küçük memurluklarda bulunan sanatçı daha sonra, maden kalemi ser-halifeliği yapmıştır.
 • Naili, gazel tarzına kendine özgü bir eda ve tarz getirmiştir.
 • Sebk-i Hindî”akımının edebiyatımızdaki ilk ve en önemli temsilcisidir.

Eserleri :

Divan

NEŞATİ

 • Edirneli olan sanatçı bu şehirde Mevlevi şeyhliği yapmıştır.
 • Sebk-i Hindî” akımının etkisinde yazdığı gazellerinde sade bir dil ve zarif bir üslup yakalamıştır.
 • Derin ve coşkulu anlamlar içermeyen şiirleri gücünü doğallık ve sadeliğinden alır.
 • Bir mutasavvıf olmasına rağmen bu yönü şiirlerine çok yansımamıştır.

Eserleri :

 • Divan
 • Hilye-i Enbiya (Mesnevi- Peygamberlerin mucizelerinden bahseder.)
 • Şehrengiz (Edirne’yi anlatır.)