Bakî Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

BAKİ

 • 1526-1600 yılları arasında yaşamıştır.
 • Divan şiirinin en ihtişamlı şiirlerini veren şairlerden biridir.
 • Yaşadığı dönemde Sultanü’ş-Şuara (şairler sultanı) olarak anılmıştır.
 • Kanuni Sultan Süleyman’ın dikkatini çekmeyi başardıktan sonra hızla yükselmiş ve bu sayede rahat bir hayat sürmüştür.
 • Kanuni’den sonra da sarayla ilişkisi devam etmiş, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde de hep gözde olmuştur.
 • Müderrislik, kadılık ve kazaskerlik yapan şair şeyhülislam olmak istemiş ama olamamıştır.
 • Şiirlerinde temiz, akıcı İstanbul Türkçesini ustalıkla kullanmıştır.
 • Anlamdan çok şekil ve ahenk güzelliğine önem vermiştir.
 • Ona göre şiir, bir ses ve söz güzelliği yani “hoş sadâ”dır.
 • Aruz veznini kullanmada İran ve Arap şairlerinin seviyesini yakalamıştır.
 • Mesnevi tarzında hiç eser vermeyen sanatçının, Kanuni’nin ölümü üzerine terkib-ibent biçiminde yazdığı Kanuni Mersiyesi ünlüdür.

Eserleri :

 • Divan
 • Kanuni Mersiyesi(Kanuni’nin ölümü üzerine yazılmıştır.)
 • Fezail-i Mekke (Mekke’nin faziletlerini anlatan çeviri eser)
 • Hadis-i Erbâin Tercümesi ( Kırk hadis tercümesinin olduğu
 • mensur eser)
 • Fezâ’ilü’l-Cihad (Cihatın faziletlerini anlatan çeviri eser)