Sehi Bey Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

SEHİ BEY

  • Kanuni’nin şehzadeliği zamanında divan katipliği yapmış ardından mütevelli olmuştur.
  • Osmanlı Türklüğü sahasında ilk şuara tezkiresini Sehi Bey kaleme almıştır.
  • Sekiz bölümden oluşan bu esere “Sekiz Cennet” anlamında” “Heşt Behişt” adını vermiştir.
  • 216 şairle ilgili bilgi veren tezkire, içerdiği bilgiler bakımından yetersiz ancak ilk olması sebebiyle değerlidir.
  • Şair yönü çok güçlü değildir.

Eserleri :

  • Divan
  • Heşt Behişt