Cahit Sıtkı Tarancı Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği…

CAHİT SITKI TARANCI (1910 -1956)

  • Şiir yazmaya lise yıllarında başlayan Cahit Sıtkı’nın ilk şiirlerin­de; Fransız şairlerin, Ahmet Haşim’in, Yahya Kemal’in, Necip Fazıl’ın ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın etkileri görülür.
  • Otuz Beş Yaş şiirinin 1946’da, Cumhuriyet Halk Partisi’nin dü­zenlediği yarışmada birincilik kazanmasıyla ününü pekiştirmiş ve Cumhuriyet Dönemi’nin önemli şairleri arasına girmiştir.
  • “Sanat için sanat” ilkesine bağlı kalmıştır.
  • Ona göre şiir, kelimelerle güzel şekiller kurma sanatıdır. Vezin ve kafiyeden kopmamış ama ölçülü veya serbest her türlü şiirin güzel olabileceği inancını taşımıştır
  • Açık ve sade bir üslubu vardır. Uzak çağrışımlara ve hayal oyunlarına pek itibar etmemiştir. Za­man zaman bazı imaj ve sembollere başvurmuştur.
  • Şiirlerinde en çok yaşama sevinci ve ölüm temalarına yer vermiş ve ayrıca yitik aşklar, mutlu sev­dalar, yalnızlık, yaşadığı bohem hayatın burukluğu, çocukluk özlemi gibi temaları da ele almıştır
  • Eserlerinde serbest ölçünün yanında açık ve anlaşılır bir dil kullanmıştır
  • Ömrümde Sükût, Otuz Beş Yaş, Düşten Güzel, Sonrası adlı eserler, şiir türünde yazdığı eserleridir