Necip Fazıl Kısakürek Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği…

NECİP FAZIL KISAKÜREK (1905 -1983)

 • Modem Türk şiirinin mistik şairidir. Genç yaşta yazdığı “Kaldı­rımlar” şiiriyle büyük şöhret kazanmış ve “Kaldırımlar Şairi” olarak anılmıştır
 • Düzyazı türünde yapıtları da olmasına rağmen asıl güçlü yanı şiirlerindedir.
 • Halk şiirimizin öz ve biçim yapısından yararlanmış; bunlara Batılı, modem bir özellik kazandırmış ve sonraları dinsel duyuşlarda karar kılmıştır.

 • Sağlam bir teknikle ve etkileyici bir anlatımla esrarlı iç âlemini, felsefi görüşlerini dile getirmiştir
 • Şiirin yanı sıra makale, tarih, eleştiri, biyografi, öykü türlerinde de yapıtlar vermiştir
 • Divan, halk, Tanzimat ve Batı edebiyatını en ince ayrıntılarına kadar bilen bir sanatçıdır
 • Serbest şiire karşı çıkmış ve bütün şiirlerinde hece veznini kullanmıştır
 • Şiirin iç yapısıyla dış yapısı arasında bir uyum bulunması gerektiği düşüncesinden hareket eden Necip Fazıl Kısakürek, 1930’lu yılların başlarına değin süren yoğun şairlik yaşamında, lirizmin ağır bastığı şiirler yayınlamıştır Duygularını değişik biçimlerde yansıtışı, değişik benzetmeler kullanarak şiirlerini renklendirişiyle bu yılların şairleri arasında ayrı bir yeri olmuştur
 • Her şiirinde sanatından, ruhundan, hissiyatından ve düşüncelerinden ipuçları vardır
 • Şiirlerinde insan-evren ilişkisini, madde ve ruh çatışmasını dile getirir
 • 1934 sonrası şiirlerinde toplumu da sanatına yansıtmıştır Şiirlerinde toplumun kandırıldığını, gençliğin sömürüldüğünü iddia etmiştir. Ona göre toplum uyarılmalıdır Türk milleti aslına dön­melidir “Şiir, toplumun his ve fikir hayatını yansıtmalıdır.” derken saf şiirden de vazgeçme­miştir
 • Kendi çağdaşlarının yanı sıra kendisinden sonra gelen birçok şairi etkilemiştir
 • Uzun yıllar “Büyük Doğu” adlı dergiyi çıkarmış ve bu dergide yazılarını yayınlamıştır
 • Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı, Çile adlı eserleri şiirlerinden bazılarıdır.
 • Bütün şiirlerini bir araya topladığı “Çile” adlı kitabı şu bölümlerden oluşur: Ölüm, Korku, Ukde, Tecrit. Bunlar aynı zamanda yeni, orijinal, sanatkârane ve insana tat veren ifadelerdir. Bu eseri­nin sonuna eklediği “Poetika” bölümünde kendi şiir anlayışını açıklamıştır.