Ahmet Hamdi Tanpınar Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği…

AHMET HAMDİ TANPINAR (1901 -1962)

  • Adını ilk kez “Altın Kitap” dergisinde yayınlanan “Musul Ak­şamları” şiiriyle duyurdu. Dergâh, Milli Mecmua, Hayat, Görüş, Ülkü, Varlık, Oluş, Kültür Haftası ve Aile dergilerinde şiirleri ya­yınlandı.
  • Hece vezniyle yazdığı ilk şiirler, imge zenginlikleri ve müzikal nitelikleriyle dikkat çeker
  • Edebiyat Fakültesinde öğrencisi olduğu Yahya Kemal Beyatlı‘dan çok etkilenmiştir. Ancak ilk eserlerinde Yahya Kemal’den çok Ahmet Haşim izleri görülür Ahmet Haşim gibi o da küçük yaş­ta kaybettiği annesinin yokluğundan duyduğu acıyı ve kendisini avutacak bir sevginin özlemini dile getirir
  • İçe dönük bir bakışla doğa ile iletişim kurmaya çalışır
  • Şiirinin bir başka yönü de Bergson felsefesinden kaynaklanan “zaman” kavramıdır. Onun eserle­rinde zaman, basit bir süreklilik değil, çok katlı ve karmaşık bir akıştır “Ne İçindeyim Zamanın”, “Bursa’da Zaman” şiirleri bu olgunun örnekleridir
  • Şiirlerinde genellikle “zaman, rüya, musiki, bilinçaltı” gibi kavramlara yer verir. O Şiirleri “Bütün Şiirleri” başlığı altında yayınlanmıştır.