Cümlede Anlam – 4

CÜMLEDE ANLAM – 4

1.“Başına dolu yağan, dünyanın dört bucağını fırtına içinde sanır.” cümlesine anlamca en yakın olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnsan, kötülüklere direnebildiği ölçüde başarılıdır.

B)Umutsuzluk, insanın başarısını olumsuz yönde etkiler.

C)Kötülükler insana büyük görünür.

D)Olumsuz olaylar daha etkilidir.

E)Herkes dünyaya kendi penceresinden bakar.

 

2.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznel bir yanı yoktur?

A)“Temaşa-yı Hazan” şairin en güzel şiiridir diyebilirim.

B)İnsanın en huzursuz zamanı kararsız olduğu andır.

C)Şiir, insanın hüznünü anlatabileceği tek vasıtadır.

D)Su, bütün canlılar için önemli bir hayat kaynağıdır.

E)Çalışmak insanı dinlendirir.

 

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tedbirli bir insanın tutumu yansıtılmıştır?

A)Ne olursa olsun, bu gece yola çıkacağım.

B)Neme lazım, kiminle arkadaşlık ederse etsin.

C)Ne olur ne olmaz, yanına birkaç kuruş para ve azık al.

D)Kafa yormaya ne gerek var; her iş gibi bu da yakında biter.

E)Bırak serseriyi! Ne hali varsa görsün.

 

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?

A)Sanat alanının en çekici sahası resimdir.

B)Dinlenmek için, bir kitaptan biraz okumak yeterlidir.

C)Tatil için en ideal yer Amasra’dır.

D)En nefis yemekler bu lokantada hazırlanıyor.

E)Enerjiye olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

 

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “arasöz” küçümseme amacıyla kullanılmıştır?

A)O isterse – pek ummam ya – gidebilir.

B)Önceden bilseydim – bunlar pek bilinmez ya – gerekli önlemi alırdım.

C)Bütün dostları – zaten onun pek dostu da yoktu ya – kendisini bırakıverdiler.

D)Sınıfın başarısı – böyle tahmin etmiyordum – gün geçtikçe düşüyor.

E)O anda – nasıl anlatayım – ne olduğunu pek de anlayamadım.

 

6.Aşağıdakilerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi kurulamaz?

A)Araba eskiyecek diye, garajdan hiç çıkarmaz.

B)Kahvesini zamanında hazırlamadım mı bana çok kızardı.

C)Bize dik dik bakarak evden çıkıp gitti.

D)Burada yalnız kalması onu bunalıma itti.

E)Soğukta çok kaldığından hastalandı.

 

7.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ümitsizlik” anlamı yoktur?

A)Havanın sisli olması uçağın inişini güçleştirecek.

B)Bu enkazın altından sağ çıkan olmaz.

C)Gitti ama becereceğini sanmıyorum.

D)Bu hastalıktan kurtuluş yok.

E)Bir daha bu işe girişmeyeceğim.

8.“Arabamız az kalsın bir adama çarpıyordu.”

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)Bu işleri akşama kadar bitirmem lazım.

B)Adam aceleyle eczaneye girdi.

C)Havalar şimdiden ısınmaya başladı.

D)Zavallının neredeyse korkudan kalbi duracaktı.

E)Yola hemen çıkmazsak yetişemeyiz.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakınma söz konusudur?

A)Bu vakitte nereden geliyorsun? Hesap ver bana!

B)Yüreğimin gözlerinde hep sen varsın.

C)Çok çalışınca iyice yorulmuşsun.

D)Zavallının eli ayağı birbirine dolaştı.

E)Bizi böyle bırakıp da nerelere gitti.

 

10.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlatımı nesnel bir nitelik taşımaktadır?

A)Duvardaki mermer levhalara kazılı yazıları okudukça kendimden geçiyordum.

B)Futbol bir sonuç oyunu olduğuna göre, çok gol, az gole tercih edilmelidir.

C)Düne göre bu salonda daha çok izleyici var.

D)Bana olan bakışlarından, tasalandığını anlamıştım.

E)Beş kişilik bir kadro ile bir temsil ancak bu kadar oynanır.

 

11.  “Bütün ümitlerim sönmüştü; …”    sözleri, aşağıdakilerin hangisiyle sürdürülürse cümle “karamsar, hayattan bezmiş” bir insanın tutumunu yansıtır?

A)Fakat yeni bir ümit ışığı beliremez miydi?

B)Artık, kendime yeni bir iş bulmalıydım.

C)Olduğum yere oturup düşünmeye başladım.

D)Artık, hiçbir şeyin önemi yoktu.

E)Geçmişin muhasebesini yapacak durumda değildim.

 

12.“Kendini beğenmek insanın ……… yaratılışında var olan bir ………. .”

cümlesi, aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisiyle en anlamlı biçimde tamamlanabilir?

A) zihninde–huydur               B)  ömründe–özelliktir

C)özünde–hastalıktır             D)  benliğinde–sevgidir

E)  aynasında–ölçüdür

 

13.Aşağıdakilerden hangisi nesnel anlatıma örnek olamaz?

A)Tabiattaki varlıklar, geceleri açık ve seçik olarak görünmezler.

B)Fazıl Hüsnü Dağlarca, Türkçe’nin en güzel değilse bile, en orijinal şiirlerini yazdı.

C)Anne sevgisi, Haşim’in şiirlerinde tüm çıplaklığı ile görülür.

D)Cahit Sıtkı, şiirlerinde sosyal konularla pek meşgul olmamıştır.

E)Necip Fazıl gibi Ahmet Muhip Dranas da vezin ve kafiyeyi hiçbir zaman bırakmadı.

 

14.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “konuşanın sevinçli olduğu anlamı” çıkarılamaz?

A)Böyle bir sonuca hayret etmemek mümkün değildi.

B)Durumu öğrenince keyfimize diyecek yoktu.

C)Ne büyük mutluluk dostlarla beraber olmak.

D)Bu bayram gününde içim içime sığmıyordu.

E)Sizi karşımda görünce dünyalar benim olmuştu sanki.

 

15.“Şairlerin mısra yağmuruna tutulur İstanbul.”Sözüyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)İstanbul’da çok şair yetiştiği

B)İstanbul’u seven şairlerin çokluğu

C)İstanbul hakkında çok şiir yazıldığı

D)Şairlerin İstanbul’u yerdiği

E)Şairlerin İstanbul’u hayal ettiği

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmanlık” söz konusudur?

A)Senin burada ne işin var, haydi çabuk eve!

B)Ne yapıp yapıp seni memleketine göndereceğim.

C)“Ellerim kırılsaydı o imzayı atmasayadım.” diyordu.

D)İhtiyar adam “Hey gidi gençlik yılları hey!” dedi.

E)Ne diye onu bırakıp, başkalarıyla geziyorsun?

 

CEVAPLAR

1  C 5  A 9    E 13  B
2  D 6  C 10   C 14  A
3  C 7  A 11   D 15  C
4  E 8  D 12  C 16  C

 

Bunları da gezebilirsin.

Yakınma Cümleleri (Konu Anlatımı-Örnek Cümleler-Çıkmış Sorular)

Yakınma Cümleleri Yakınma, içinde bulunulan ortamdan, koşullardan ya da bir kişiden şikayetçi olmaktır.