Divan Edebiyatı Öğretici Metinler – Münşeat ve Münşeat Özellikleri

Münşeat ve Münşeat Özellikleri

  • Düzyazı türünde verilen eserlerin genel adıdır.
  • Mektuplar da münşeat örnekleridir.
  • Osmanlı döneminde edebiyata konu olan mektuplar, bugünkünden biraz farklıydı.
  • Tarihî belge olarak da bakılabilecek olan bu dönem mektupları, bugün pek çok yönden incelenmeye değerdir.
  • Siyasi, askerî, fikrî, edebî konularda devirlerine ışık tutan mektuplar, insanların birbiriyle ilişkilerini, psikolojilerini, anlayışlarını ve düşüncelerini ortaya koymaktadır.
  • Mektuplar, yazarlarının ruhsal yapıları ve sanatçı kişilikleri ile ilgili önemli ipuçları taşıdıklarından, edebî eserlerin arka planına dair bilgiler de içerir.
  • Mektuplar, yazarlarının pek çok konudaki geniş bilgilerini gösterdikleri gibi, eski kültürümüzün zenginliğini de ortaya koymaktadır.
  • Divan edebiyatında Fuzûlî’ninŞikâyetname” adlı eseri edebiyatımızdaki en ünlü mektuplardan biridir.