Divan Edebiyatı Öğretici Metinler – Münşeat ve Münşeat Özellikleri

Münşeat ve Münşeat Özellikleri

  • Düzyazı türünde verilen eserlerin genel adıdır.
  • Mektuplar da münşeat örnekleridir.
  • Osmanlı döneminde edebiyata konu olan mektuplar, bugünkünden biraz farklıydı.
  • Tarihî belge olarak da bakılabilecek olan bu dönem mektupları, bugün pek çok yönden incelenmeye değerdir.
  • Siyasi, askerî, fikrî, edebî konularda devirlerine ışık tutan mektuplar, insanların birbiriyle ilişkilerini, psikolojilerini, anlayışlarını ve düşüncelerini ortaya koymaktadır.
  • Mektuplar, yazarlarının ruhsal yapıları ve sanatçı kişilikleri ile ilgili önemli ipuçları taşıdıklarından, edebî eserlerin arka planına dair bilgiler de içerir.
  • Mektuplar, yazarlarının pek çok konudaki geniş bilgilerini gösterdikleri gibi, eski kültürümüzün zenginliğini de ortaya koymaktadır.
  • Divan edebiyatında Fuzûlî’ninŞikâyetname” adlı eseri edebiyatımızdaki en ünlü mektuplardan biridir.

Bunları da gezebilirsin.

Nefi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Nefi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri… Divan edebiyatının kaside üstadıdır. Dili süslü ve sanatlıdır; …