Edebiyat İle Sosyoloji İlişkisi

Edebiyat ile Sosyoloji Arasındaki İlişki

  • Edebiyatın en önemli konusu neydi?(=insan) İnsan toplum içinde yaşayan bir varlıktır. Edebî metinler, insanı, insanın diğer insanlarla ilişkilerini işler. Sosyoloji ise toplum bilimidir. Bu yönüyle her iki bilimin konusu ortaktır.
  • Bazı edebî metinler, sosyoloji bilimine kaynaklık edebilir, çünkü edebî metinlerde insan ilişkileri açısından bol malzeme vardır. Ancak, edebî metinlerin kurmaca olabileceği unutulmamalıdır.
  • Bazı edebî akımlar ve edebî dönemlerin bazı temsilcileri, topluma yön vermeyi, sosyal fayda sağlamayı amaçlar. Böylece edebiyat toplumu etkiler ve sosyolojinin inceleme alanına girer. Örneğin; Recaizâde Mahmut Ekrem‘in “Araba Sevdası” adlı romanı, Batılılaşmayı yanlış anlayan züppe tipini, Halit Ziya‘nın “Maî ve Siyah” adlı romanı da Servet-i Fünun sanatçılarını anlatır. Günümüzdeki televizyon dizileri de aslında bir yazılı metne, öyküye (senaryo) dayanır. Bunlar halkı ne kadar etkiliyor değil mi?