Eş-Zıt Anlamlı Kelimeler (Çıkmış Sorular)

EŞ – ZIT ANLAMLI (1881-2001 ÇIKMIŞ SORULAR)

1.” Ne olursa olsun oraya gideceğim .” cümlesine       altı    çizili       sözün kattığı      anlam   aşağıdakilerden hangisinde vardır ? ÖSS-1988

A) Arkadaşımı mutlaka bulacağım.

B) Bütün gerçekleri açıklayacağım

C) Hemen yola çıkacağım .

D) Bunların hiçbirini söylemeyeceğim .

E) Eşyalarımın hepsini götürmeyeceğim .

 

2. Bu işi nasıl olsa bitireceğim .

 Yukarıdaki cümleye, altı  çizili sözün kattığı anlam    aşağıdakilerden hangisinde vardır ? ÖYS-1989

A) İleri geri konuşmalarına hiç fırsat vermeyeceğim .

B) Kaba davrananları hemen cezalandıracağım .

C) Yola yorgun çıkmanın sakıncalarını anlatacağım .

D) Evdeki eski eşyaların tümünü onaracağım .

E) Olayın gerçek sorumlusunu er  geç öğreneceğim .

 

3. Kendimi bildim bileli onlar bu evde oturur.

Altı   çizili   sözün   bu cümleye kattığı   anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır ? ÖSS-1990

A) O, alışkanlıklarına bağlı bir  kimsedir.

B)  Çocukluğumda bu tür oyunları hiç oynamadım .

C)  Onun bize gerçeği söylediğine inanıyorum .

D)   Sizinle ilk karşılaştığım günü hiç unutamıyorum .

E)  Bu köy öteden beri balıkçılıkla geçinir.

 

4.  Kitap  okurken  önemli   gördüğü  noktaları unutmadan,        sıcağı sıcağına  not ediyordu .

Altı çizili sözün bu   cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde   vardır ? ÖSS-1990

A) Elini çabuk tutmalısın .

B) Daha hızlı yürümelisin .

C) Olanları ona hemen anlatma­lısın .

D) Söylenenleri dikkatle  dinleme­lisin .

E) Bu konu üzerinde önemle dur­malısın .

 

5. Resimlere bakarken, geride bırak­tığım   yıllar birer birer   gözlerimin önünden    geçti .

Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır ? ÖYS-1990

A)Olayları daha gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirmeyi öğrendim .

B)Kişi, başkalarının başına gelenlerden ders almasını bilmelidir .

C)Bugün, geçmişte yaşadığım kimi olayların anlamını çok daha iyi kavrayabiliyorum .

D)Okulun bahçesinde koşup oynayan çocukları görünce, öğrencilik günlerimi anım­sadım .

E)İnsan, zaman zaman , yapmak isteyip de gerçekleştiremediği şeyleri düşünür . 

6. Odasını     üstünkörü  boyadı .

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır ? ÖSS-1993

A)  Sınav tam başlamak üzereyken sınıfa  girdi .

B)  Çalışma masasını toplamadan dışarı çıkmış .

C) Kitapları  çantasına özensizce koydu .

D) Gereksiz  eşyaları  tavan  ara­sına çıkardı.

E) Evin ancak bir bölümünü temizleyebilmiş

 

7.Bu iki ülke arasındaki ilişkiler, bir süre sonra gerginliğe dönüştü .” cümlesinde, “gerginlik” yerine aşağıdakilerden hangisi getirilir­se cümle eskisine göre karşıt bir anlam kazanır? ÖYS-1984

A) Gevşeme                         B) Genişleme

C) Bütünleşme                     D) Yakınlaşma

E) Yumuşama

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ hafif ”   kelimesi  “ Kurşun   ağır bir  madendir.”cümlesindeki “ağır” kelimesinin anlamca   karşıtıdır? ÖYS-1985

A) Kaç gündür midemde hafif bir ağrı var .

B)  Hastalığı geçene kadar hafif bir işte çalışması gerekiyormuş .

C) Savaşta hafif bir yara almıştı .

D) Eline alınca hangisinin daha hafif olduğunu anlarsın .

E) Araba   harekete   geçerken hafif bir sarsıntı hissediyor .

 

9. Aşağıdaki    dizelerin    hangisinde karşıt      kavramlar      bir   arada kullanılmıştır ? ÖYS-1987

A)  Hani ol gül gülerek geldiği demler şimdi .

B)  Gönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur .

C)  Bâki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş .

D)  Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz .

E)  Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur .

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1.A 6.C
2.E 7.E
3.E 8.D
4.C 9.D
5.D  

 

Bunları da gezebilirsin.

Mecaz Anlamlı Kelimeler, Örnek Cümleler…

Mecaz Anlamlı Kelimeler Sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama “me­caz anlam” denir. Mecazlı …