İsim-Sıfat Tamlamaları (Çıkmış Sorular)

İSİM VE SIFAT TAMLAMASI (1881-2001 ÇIKMIŞ SORULAR)

1. Aşağıdaki cümlelerde altı   çizili kelimelerden hangisi , ad tamla­masının sıfatı olarak kullanılmıştır ? ÖYS-1985

A) Eski bir kırmızı çocuk hırkası suda sallanıp  duruyordu .

B) Her  pencereden bir kahkaha, konuşmalar, gülücükler, mırıltılar geliyordu .

C) Kavun , karpuz kabukları, ölübalıklar kıyıya vurmuş .

E)Suyun üstünde, domates,salatalık, patlıcan çürükleri, boş şişeler    vardı .

E) Denize dökülenlere canavarlar saldırıyor paslı dişleriyle .

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması kullanılmıştır ? ÖYS-1987

A)  Kardeşimin böyle bir şey yapacağını sanmıyordum .

B)  Okulunun ne zaman açılacağını bile bilmiyordu .

C)  Arkadaşının kitabını bulamayınca çok üzüldü .

D)  Evinin düzenli olmasına özen gösterirdi .

E)  Sarsıntının önce nerede duyulduğu öğrenilemedi .

3. Aşağıdakilerin hangisinde özne “Eski dostlar bir araya geldiler.” cümlesinin öznesi ile aynı türden bir tamlama durumundadır ? ÖSS-1988

A)  Bugün , “Dünya Tiyatrolar Günü” kutlanıyor .

B) Toplantıya gelenler , birer birer evlerine dönmeye başladılar.

C) Genç kız , kalınca bir kitap okuyordu.

D) Onun gibiler , yazılarında hep kendilerini anlatırlar.

E)  Kazadan sonra yolcuların hepsi hastaneye götürüldü.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır ? ÖYS-1991

A)  Filmdeki olaylar İsviçre sınırında geçiyor .

B)  Kitapları , türlerine göre ayırarak kitaplığa yerleştirdim .

C)  Gelecek yıl yaz tatilini Antalya’da  geçireceğiz .

D)Sanatçı, ilk sergisini önümüzdeki hafta İstanbul’da açacakmış.

E)  Serüven romanlarının okuyucusu   her yıl biraz daha artıyor .

5.  Burası , yeşilin bin bir tonunu barındıran ağaçlı bir yoldu . Bu cümlede geçen , “yeşilin bin bir     tonu”     ad     tamlamasında tamlayanla  tamlananın    arasın­da bir sıfat       bulunmaktadır.

Aşağıdakilerin hangisinde bu­na    benzer    bir    ad    tamlaması vardır? ÖSS -1992

A)  Yoğun  sis yüzünden  trafik  bir süre aksadı .

B)  Adamın kocaman eli radyonun düğmesine uzandı.

C)  Dik yokuştan aşağı doğru hızla iniyorduk.

D)  Ön koltuktaki ak saçlı adam uyuyordu.

E)  Çocuk , buğulu camdaki parmak izlerine bakıyordu.

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır ? ÖYS-1992

A) Önce  kendi işini bitir , bana sonra yardım edersin .

B) Onların yeni aldıkları evi gördün    mü ?

C) Sen her zaman buraları çok sevdiğini söylemez miydin ?

D) Bu   cüzdanı  kardeşi yolda bulmuş .

E)Söylendiğine göre bu yıl Ankara’da  su sıkıntısı olmayacakmış .

7. Aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde bir ad takımı arasına, tamlananın sıfatı girmiştir ? ÖYS-1993

A) Yeni   aldığı güneş  gözlüğünü kaybetmiş .

B) Mavi çizgili gömleğinin düğmesi kopmuş .

C) Ağacın pencereye değen dallarını kesmek gerekiyor .

D)Dün,uzun süredir görmediğim bir okul arkadaşıma rastla­dım .

E) Senin önerdiğin kitabı bir türlü alıp okuyamadım .

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, arasına sözcük ya da sözcükler girmiş bir isim tamlaması vardır ? ÖSS-1996

A)  O kırmızı gülleri kimin için aldığını söylemedin.

B) Öğrenciler, fen derslerinin boş geçmesinden  yakınıyorlar.

C) Ankara’nı adını yeni duyduğum semtleri var.

D) Yeni defterini bu kâğıtla kaplamalısın.

E)  Türkçe kitabını yarın okula getirirsen iyi olur.

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad   tamlaması ya da   sıfat tamlaması   yoktur ? ÖYS-1997

A) Rumeli’ne varıp Edirne’de saraylar kurmuşlar .

B) Uçsuz bucaksız düzlüklerden geçip   gelmişler .

C) Başı karlı dağlar aşıp buraları yurt edinmişler .

D)  Pınar başlarına, ırmak boylarına yerleşmişler .

E)  Keçi kılından yapılmış çadırlarıyla  Anadolu’ya inmişler .

10.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde , tamlananı tamlayandan önce söylenmiş bir   belirtili    ad tamlaması vardır ? ÖSS-1999

A)  Beni , sokağımıza dönen eski , tahta köprüden geçirin .

B)  Müjdeye koşsun komşu çocukları evimize

C)  Sıcacık tarhana çorbasının içimiyle başlasın sabah

D) Kâğıtlarla   camlarını örteyim pencerelerin

E) Eski , ılık akşamlar yağmurla çalsın kapımızı

CEVAPLAR

1.A 6.D
2.C 7.C
3.C 8.C
4.E 9.A
5.B 10.D