Evliya Çelebi Hayatı ve Eserler Hakkında Bilgi

EVLİYA ÇELEBİ

  • Asıl adı Mehmet olan Evliya Çelebi, yalnız 17. asrın değil Türk edebiyatında bütün zamanların en önemli seyahat yazarıdır.
  • Yirmili yaşlarda babasından izinsiz Bursa’ya gidişi ile başlayan seyahat hayatı, 50 yıl boyunca bütün Osmanlı İmparatorluğunu hatta başka pek çok yeri de dolaşmasıyla sonuçlanmıştır.
  • Ömrünü seyahatle geçiren sanatçı geriye 10 ciltlik emsalsiz bir Seyahatnâme bırakmıştır. Bu eser; Anadolu, Rumeli, Suriye, Hicaz, Mısır, Irak, Balkanlar, Macaristan, Bosna-Hersek, Girit, Kafkaslar, Rusya, Almanya vs. yerler hakkında bilgiler veren çok değerli bir eserdir.
  • Hem gezi hem hatıra türü kapsamında değerlendirilebilecek eser, yer yer öykü tekniğine başvurulduğu için hikâye;halk arasında konuşulan anlatmaya değer olay ve durumları, dikkatli bir gözlem ve incelemeyle aktardığı için de röportaj özelliği de gösterir.
  • Seyahatnâme, tarihi ve coğrafi bilgilerin yanı sıra anlatılan yerin sosyal, kültürel özelliklerini de aktarması bakımından ayrıca bir değer taşır.

Eserleri :

Seyahatnâme