Naima Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

NAİMA

  • 1652-1715 yılları arasında yaşamıştır.
  • Asıl adı Mustafa olan sanatçı, Hüseyin Paşa’nın sadrazamlığı zamanında Divan katipliğine getirilmiş, kendi adıyla anılan (Naima Tarihi) ünlü eserini vak’anüvist (tarihi olayları kaydeden) sıfatıyla bu görevdeyken yazmıştır.
  • Asıl adı Ravzatü’l-Hüseyin fi Hulâsati’l- Ahbâr-i Hâfikîn olan Naima Tarihi, hem edebiyat hem de tarih bakımından değerli bir eserdir.
  • 1591-1659 yılları arasındaki vakaları kaydeden eser, olayları anlatmadaki tarafsızlığı, devlet idaresindeki bozuklukları ve bunların sebeplerini etraflıca tahlil ettiği için tarihi; üstün bir tasvir ve tahkiye yeteneği, renkli ve canlı anlatımıyla da edebi değer taşır.

Eserleri :

Naima Tarihi