Peçevi İbrahim Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

PEÇEVİ İBRAHİM

  • Anne tarafından Sokullu Mehmet Paşa’yla akraba olan Peçevi, defterdarlık yapmıştır.
  • 1520-1659 yılları arasında geçen olayları anlattığı ve kendi adıyla (Peçevi Tarihi) anılan eserini ömrünün sonlarında Macaristan’da yazmıştır.
  • Eser, önemini, canlı ve doğal bir üslupla kaleme alınışından; olayları tarafsız bir gözle anlatmasından; saraydaki çeşitli tip ve karakterleri tasvir ve tahlil etmesinden; saray, konak ve kahve hayatını fıkra ve hikâyelerle süsleyerek anlatmasından alır.

Eserleri :

Peçevi Tarihi