Şeyhülislam Yahya Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

  • Birçok önemli görevin ardından şeyhülislam olmuştur.
  • Sultan IV. Murat’tan iltifat görmüş, şair Nef’i tarafından kendisine kaside yazılmıştır.
  • Gazel tarzının üstatlarından kabul edilir. Gazelleri şuh, zarif ve âşıkanedir.
  • Dili zamanına göre bir hayli sade olan sanatçı, şiirlerinde İstanbul Türkçesini kullanmıştır.

Eserleri :

Divan