Nedim Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

Nedim Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

 • 18. yüzyıl Klasik Türk edebiyatının en ünlü şairidir.
 • İyi bir eğitim görmüş, kadılık ve müderrislik yapmıştır.
 • Hayatı bütün hazlarıyla yaşayan şair, kendini zevk ve eğlenceye vermiş, şiirlerinde bu konuları işlemiştir.
 • Müderrislik yapmasına rağmen dini-tasavvufi şiir yazmamıştır.
 • Divan şiirinde yenilikler yapmış bir sanatçıdır. Şiiri soyut dünyasından çıkararak dış dünyayı ve duyguları gerçek yönleriyle vermeye çalışmıştır.
 • Lale Devrinin ve Dönemin İstanbul’unun bütün güzellik ve ihtişamını şiirlerine yansıtmıştır.
 • Gazel ve şarkılarında açık ve anlaşılır bir dili vardır.
 • Kasidelerinde daha ağır bir dil kullanmıştır.
 • Mesnevi yazmamıştır.
 • Duygularını serbestçe ama bayağılığa düşmeden, zarif bir şekilde ifade etmiştir.
 • Mahallileşme akımını gerçek anlamda başlatan isimdir.
 • Gazel ve özellikle şarkı türüne ayrı bir önem vermiş hatta hece vezniyle bir de türkü yazmıştır.

Eserleri :

Divan