Ferid Edgü Hayatı ve Eserleri

Ferid Edgü Hayatı ve Eserleri

* Yazarın yazın hayatı Hakkari öncesi ve sonrası olmak üzere iki dönem Halide incelenebilir.

Özellikle Hakkari öncesi dönemde kaleme aldığı öykülerinde Ferit Edgü, yaşamın anlamsızlığını duyumsayan öykü kişilerinin kaygılarını, bunaltılarını, iletişimsizlik kaynaklı yalnızlıklarını, yabancılaşmalarını ve varoluşsal olanaksızlıklarını dile getirirken bu dünyayı, bir kaos mekanı olarak algılar. Yazar, bireyin anlık durumlarını şimdi ve burada‘lığı ile ilişkilendirerek metne taşır. Fiziksel ve düşünsel yokluğa sürüklenen bireyin, dünyada hazır buldukları karşısında yaşadığı çatışmayı, dilsel anlamda, varoluşsal çözülüşler ile bütünler.

* Edgü‘nün Hakkâri‘de yedek subay öğretmen olarak geçirdiği dönem, benimsediği sanat çizgisinde yeni unsurların, yeni eğilimlerin ortaya çıkmasını sağlayarak adeta bir dönüm noktası olmuştur.

* Bireyin şimdi ve buradalığından hareket eden yazar, öykülerinde genellikle yalnızca an‘ı aktarmayı yeğler ve insan varlığı üstüne, ancak yaşanılan durumlar içinde konuşulabileceğini, yaşanılan anın her şeyin üstünde etkime gücünde bulunduğunu, kişinin ne düne ne de yarına içinde bulunduğu an kadar bağlanamayacağını belirtir.

* Öykülerini sanatın toplum sorunlarıyla ilgilenmesinin zorunlu olması gerektiği düşüncesiyle yazmaya başlayan Ferit Edgü, kısa sürede toplumsallığı bırakmıştır.

* İlk kitabı Kaçkınlar’da topladığı öykülerinde ahlak ölçülerine, alışkanlıklara baş kaldıran tedirgin insanın yenilgisini verir.

* Çoğu insanın içine düştüğü bunalımın nedenini arar. Öykülerinde insanoğlunun durumunu gün ışığına çıkartma çabası içinde olduğu görülür. İçinde yaşadığı ortama yabancılaşan, çevresiyle ilişki kuramayan, karamsar, mutsuz insanların yaşayışlarını, çapraşık ruhsal durumlarını yansıtmaya çalışır. Kimi durumları felsefeye dayalı bir bakış açısıyla veren Edgü bu çizgideki öykülerini Kaçkınlar’dan sonra, Bozgun, Av, Bir Gemide, Çığlık kitaplarında yayımlamıştı

* Romanlarında “niçin” sorusundan çok “nasıl” sorusu üzerinde durdu.

* Çevresiyle uyum sağlayamayan bireyin sorunlarına eğildi.

*Varoluşçuluk akımının etkisinde kalmış; çevresiyle uyum sağlayamayan bunalımlı bireyin dünyasını yansıtan öykü ve romanlarıyla tanınmıştır.

*Felsefi bir boyutlu olan anlatısını yalın ve özenli bir dil üzerine kurmuştur.

Roman: Kimse, O/Hakkari’de Bir Mevsim, Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı

Öykü: Kaçkınlar, Bozgun, Av, Bir Gemide, Çığlık, Binbir Hece, Doğu Öyküleri, İşte Deniz, Maria, Do Sesi, Avara Kasnak, Nijinski Öyküleri

Senaryo: Hakkâri’de Bir Mevsim (O adlı romanından senaryo)

Deneme: Tüm Ders Notları, Yazmak Eylemi, Şimdi Saat Kaç?, Yeni Ders Notları, Seyir Sözcükleri, Devam, Sözlü/ Yazılı, İnsanlık Halleri

Şiir: Ah Min-el Aşk, Dağ Şiirleri

Anı: Görsel Yolculuklar

Biyografi: Abidin, Avni Arbaş, Osman Hamdi-Bilinmeyen Resimleri

Çocuk Kitabı: Doğa Dostları