Fiilimsiler – İsim Fiiler (Ad Eylem), Sıfat Fiil (Ortaç) Zarf Fiil (Bağ Fiil, Ulaç)

FİİLİMSİ (EYLEMSİ)

 • Eylemlerden belli eklerle türeyip; isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir.
 • Eyleme benzeyen ancak eylem olmayan sözcük­lerdir.

“Her gün, sabah erkenden kalkıp işe gitmek için bu duraktan otobüse binen adam bugün geç kalmıştı.” Bu cümlede “kalkıp, gitmek, binen” söz­cükleri, fiile benzeyen ancak çekimli fiil olmayan sözcüklerdir.

Fiilimsiler aldıkları eklerle üçe ayrılır:

İsim-Fiil (Ad Eylem]

Fiillerden “-me, -mek, -iş” ekleriyle türetilip isim görevinde kullanılan sözcüklerdir.

 • Biraz dolaşmak için köy meydanına yürüdüm.
 • Kitabı onca eşyanın arasından bulmak zor oldu.
 • Anlatılanlar karşısında ağlamamak için kendimi zor tuttum.
 • Her sabah günlük gazeteleri okumayı ihmal et­mezdi.
 • Geziye gelmeni hepimiz çok istiyoruz.
 • Bir süre hasret kaldığı kar yağışını seyretti, ar­dından derin bir uykuya daldı.
 • Toplantıda bazı kuralları sertçe hatırlatışından hepimiz rahatsız olduk.

İsim-fiiller, sıfat görevinde kullanılabilir:

Köyün çıkışındaki asma köprü, köylülerin çay ta­şıması için yapılmış.

Bir süre süzme bal işiyle uğraşmış.

Birçok ülkede karma eğitim uygulanıyor.

NOT:

Bazı eylemler, isim-fiil eklerini alarak kalıcı isim olur. Bu sözcükler eylemsi değildir. Bu sözcüklerin fii­limsi olup olmadığını anlamak için bu sözcüklere olumsuzluk eki (-me, -ma) getirebiliriz.

 • Akşam marketten birkaç ekmek aldım.
 • Akşam marketten birkaç ekmemek aldım. (Olum­suzluk oluşmuyor.)
 • Bu yıl buğday ekmemekle hata ettik. (Olumsuzlu­ğu yapılabildiği için eylemsidir.)
 • Fazla rüzgâr olduğundan uçurtmamız telefon di­reğine takıldı.
 • Bu binanın girişi yan taraftadır.
 • Bu yörenin en çok meşhur yemeği dolmadır.

Sıfat-Fiil (Ortaç)

Fiillerden “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş1 ek­leriyle türetilip sıfat görevinde kullanılan sözcük­lerdir.

 • Sakarya’ya giden otobüs hangisi?
 • Buranın görülesi bir manzarası vardı.
 • Biçimi ve içeriğiyle bulunmaz bir kitaptı.
 • Onun maçtaki tepkisi anlaşılır şey değildi.
 • Uzun süredir beklediği haber nihayet gelmişti.
 • Toplantıda konuşulacak konuları belirledik.
 • Ondan geriye vazodaki solmuş çiçekler kaldı.

Sıfat-fiiler bazen sıfat görevinde olmayabilir:

 • Onun yakında Kayseri’den döneceğini duydum.
 • Türkiye’nin kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapa­cağı söyleniyor.
 • Onu almadan gitmeyeceğimizi bilmenizi isterim.

Sıfat-fiiller kimi durumlarda ad olarak kullanı­labilir, buna “adlaşmış sıfat-fiil” denir:

 • Varını veren utanmamış. (Varını veren kişi utan­mamış.)
 • O gün gördüklerimi asla unutmadım. (O gün gör­düğüm şeyleri asla unutmadım.)

NOT:

Sıfat-fiil eklerini alan bazı sözcükler “kalıcı isim” olur:

 • Geçmişte bu arsada futbol oynardık.
 • Aldığımız yiyecekleri dolaba koydunuz mu?
 • Bu çağlayanın suyu, yazın çok azalırdı.
 • Buradan Çekmeköy dolmuşları geçer mi?

Sıfat-fiiller çekimli eylemlerle karıştırılmamalı­dır.

 • Yapılacak çok işimiz var. (Sıfat-fiil)
 • Bu işler mutlaka yapılacak. (Çekimli eylem)
 • Odada çürümüş meyve kokusu vardı. (Sıfat-fiil)
 • Odadaki meyveler çürümüştü.(Çekimli eylem)
 • Fuarda tanıdık simalarla karşılaştım. (Sıfat-fiil)
 • Onu şapkasından tanıdık.(Çekimli eylem)

Bağ – Fiîl (Zarf-Fiil, Bağeylem, Ulaç)

Eylemlerden “-e, -ip, -erek, -meden, -meksizin, -dik­çe, -ince, -eli, -ken, -r… -mez, -esiye” ekleriyle türeti­lip zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Bağ-fiiller, cümleleri zaman veya durum yönüyle tamamlar.

 • Öğrenciler güle oynaya okuldan dönüyor.
 • Seninle yarın Barbaros Bulvan’nda ona beş ka­la buluşalım.
 • Onunla konuşup bu işleri halledelim.
 • Arkadaşlarıyla gezerek stres attı.
 • Köye akşam olmadan vardık.
 • İşleri bitirmek için durmaksızın çalışıyor.
 • Onu gördükçe seni hatırlıyorum.
 • Buraya gelince çok şaşırdık.
 • Buraya taşınalı on yıl olmuştur.
 • Eve gelirken yağmura yakalandık.
 • Otobüsten iner inmez doğruca annesine koştu.
 • İşleri bitirdim ama ölesiye yoruldum!

NOT:

Bazı bağ-fiiller “sıfat” görevinde kullanılabilir.

İki ezeli rakibin kıyasıya mücadelesinde kazanan Beşiktaş oldu. (sıfat)

Bağ-fiiler kalıplaşarak “isim” görevinde kullanılabilir:

Bu müessesede veresiye satışımız yoktur.

“ken” eki, isimlere de gelebilir:

Okuldayken şiir dergisi çıkarmıştık. (İsim)

Çalışırken rahatsız edilmekten hoşlanmaz. (Fiil)