Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasında Kullanılan Ölçütler

TÜRK EDEBİYATININ TARİHÎ DÖNEMLERİ
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında;
1)  Dinî yaşam,
2)  Kültürel değişim,
3)  Dil anlayışı
4) Sanat anlayışı

5) Medeniyet değişimi
gibi faktörler etkili olmuştur.