Fiiller – 1

FİİL- 1

1. Aşağıdakilerin hangisinde, yüklem oluş eylemi­dir?

A)    Yatağına uzanmış horul horul uyuyordu.

B)     Kirazlar bugünlerde yavaş yavaş kızarır.

C)    Bu işten de alnının akıyla sıyrıldı.

D)    Son kitabını da basıma hazırladı

E)     Okul yıllarında ders çalışmayı sevmezdi.

 

2.   I.     Bu sınavı mutlaka başarmalıyım.

II.    Çantasını açtı, kitaplarını çıkardı.

III.  Sıcaklar bastırınca kayısılar olgunlaştı.

IV.  Koşar adım yürürken birden durakladı.

V.   Sizi ders çıkışında mutlaka görmeliyim.

Yukarıdaki  numaralanmış cümlelerin  hangileri­nin yüklemi kılış eylemi değildir?

A)  I. ve II.                 B) I. ve III              C) II. ve IV

D) III. ve IV.              E) III. ve V.

 

3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çekimli eylemdir?

A)     Çocuğun çok tattı bakan gözleri vardı.

B)     Bulaşıkları yıkama sırası şimdi sende.

C)    Dün gece çok önemli gelişmeler oldu.

D)    Onun görevi hepimizinkinden daha zordu.

E.)    Yarın yapılacak işleri planlayalım.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi farklı bir kiple çekimlenmiştir?

A)     Sağ kolumdaki yara kabuk bağlamış.

B)    Bilet alacak param bile kalmadı.

C)    Bu mağaza öğrencilere indirim uyguluyor.

D)    Derginin yazar kadrosunda değişiklik yapaca­ğız.

E)     Biraz da çocuklarımıza zaman ayıralım.

 

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem kipinde bir anlam kayması yoktur?

A)     Şimdi masaya  geçmiş ders çalışıyor.

B)     Haftaya ben de izne ayrılıyorum.

C)    Ne zaman görüşüyoruz bu konuyu ?

D)    Her başarısızlığına bir kılıf buluyor.

E)     Gidip kendisine güzel bir toka alıyor.

 

6. Aşağıdakilerin   hangisinde   eylemin   gelecekte yapılacağı bildirilmektedir?

A)     Sınıfımızdan iki öğrenci daha yarışmaya seçil­miş.

B)     Babam gelince yaptıklarını ona söyleyeceğim.

C)     İndirimli bilet almanız için pasonuzu göstermelisiniz.

D)     Biraz daha beklerim, gelen olmazsa giderim.

E)     Benim söylediklerimi iyi dinleyin, bir  şeyi atla­mayın.

 

7.   (I) Tiyatro dışında edebiyatın her dalında ürün verdi.(II)   Amacı,  kendimize özgü sesi  yakalayabilmekti. (III)  Öykü ve romanlarında insanin iç dünyasını bilinçaltına yönelen bir yaklaşımla anlattı. (IV) Türk  insanın uygarlaşma serüvenini ‘Beş Şehir’ de işledi (V) ‘Huzur’ romanıyla ünü daha da doruğa ulaştı.

Bu parçada numaralanmış  cümlelerden hangisi yüklemi çekimli eylem değildir?

A)  I            B) II.           C) III.          D) IV           E) V

 

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bileşik zamanlı çekimlenmiş eylemde tek zaman anlamı vardır?

A)     Yola çıkmak için havanın düzelmesini bekliyor­duk.

B)     Bütün güçlüklere rağmen görevimizi tamamla­mıştık.

C)    Ona daha güzel bir armağan almalıydınız.

D)     Dostlarına elinden geldiğince yardım ederdi.

E)     Notlarım biraz yüksek olsa, bu sınava başvurabilirdim.

 

9.   I.    Kısa zaman önce buradan ayrılmayı tasarlamış­tım.

II.    Kendinikabulettirmek için herkesten çok çalışı­yormuş.

III.  Malzeme   yetersizliğinden    işlerini   zamanında yetiştirememiş.

IV.  Bu   müdür   öğretmenlerle   samimi   olmayı   hiç sevmezmiş.

V.   Kitaplarını getirmeyi unuttum diye bana kızmıştı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi iki­sinde “-miş” eki aynı çekim göreviyle kullanılmış­tır?

 

A)  I. ve II.                 B)  I. ve III.             C)   I. ve IV

D)  II. ve IV.               E)  III. ve V.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi öte­kilerden farklı bir kiptedir?

A)     Şu yokuşu çıkınca biraz dinlenelim.

B)     Her zaman düşkünlerin yardımına koşasınız.

C)    Şimdi de biraz oturup televizyon izleyelim.

D)    Sorumluluklarını hiçbir zaman unutmayasın.

E)    Annemi karşılamak için terminale gitmeliyim.

 

11.  Aşağıdakilerin   hangisinde   “-dir”   eki,   eklendiği eyleme “kesinlik anlamı” kazandırmıştır?

A)     Şu anda o da bizden söz ediyordur.

B)     Hiç yerimiz yok, kontenjanımız dolmuştur.

C)    Şimdi çocuklar da bayramlıklarını giymiştir.

D)    Uçak şimdi İstanbul’a varmıştır.

E)    Annem şimdi özlemle beni bekliyordur.

 

12.  Aşağıdakilerin   hangisinde   ekeylem,   türü   edat (ilgeç) olan bir sözcüğe eklenmiştir?

A)    Ablası gibi o’da çok sinirliydi.

B)     Bana babamdan daha yakındı.

C)    Gözü, benden başkasını görmezdi.

D)    Onun da bu işe gönlü var gibiydi.

E)     Bu yıl nisan yağmurları erkenden bastırdı.

 

13.   Aşağıdakilerin hangisinde ” (i)r’ eki, ötekilerden farklı bir görevdedir?

A)     Dert etme  kuzum, bunun da sırası elbet gelir.

B)     Müdür, sabah herkesten önce gelir okula.

C)    Yurtdışında çalışan babam gelir birkaç gün son­ra.

D)    Bu ırmak nice akarsularla beslenerek uzaklar­dan gelir.

E)     Bu gelir ortaklar arasında eşit biçimde payla­şılmalı.

 

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi bileşik zamanlı bir eylem değildir?

A)     Senin başına gelenleri duyunca kahroldum.

B)     Torunu ve çocukları için çalışıyordu adamcağız!

C)    Sen böyle bir hata yapmamalıydın dostum!

D)     Her işi zamanında bitirmeyi prensip edinmişti.

E)     Kimse anlamayacaktı onunla ittifak ettiğimizi.

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde eylem  dilek kiplerin­den biriyle çekimlenmemiştir?

A)     Hepiniz sıranızı beklemeyi öğreneceksiniz.

B)     Sağlığını düşünüyorsan sigarayı bırakmalısın.

C)    Bu çayı da benim hatırım için için.

D)    Yaz gelse de sırtımız ısınsa biraz

E)     Seninle de bir anlaşma yapalım artık.

 

16.  Aşağıdaki   cümlelerin   hangisinde   eylemin   söz söylenmeden önce yapıldığı kesindir?

A)     Benzine ve doğalgaza zam gelecekmiş.

B)     Bir uyarım da size olacak.

C)    Seni nasıl da emek vererek büyütmüşüm.

D)    Gençler yarınlara umutla bakabilmelidir.

E)     Haftaya bana zaman ayıracakmış.

 

 

 

CEVAPLAR:

1  B 5  A 9  D 13  E
2  D 6  B 10  C 14  A
3  C 7  B 11  B 15  A
4  E 8  C 12  D 16  C

 

Bunları da gezebilirsin.

İslami Devir Türk Destanları Hangileridir?

İSLAMİYET DÖNEMİ TÜRK DESTANLARI Saltuk Buğra Han Destanı: Karahanlı hükümdarı Saltuk Buğra Han’ın in­sanları Müslümanlığa …