Fiiller – 3 (Çıkmış Sorular)

FİİLLER – 3

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem bileşik zamanlı bir fiildir?

A) Mermiler altında geçerek suyu

Yollara döküldü bahtsız kafile

B) Tutuşurken ufuk uzakta yer yer

Alçalan akşamlarda sular karardı

C) Bu akşam rüyamda Leylâ’yı gördüm

Derdini ağlarken yanan bir muma

D) Susamış ruhumla mesafelere

Hiçbir şey bağlamaz beni bir yere

E) Mucize başlamıştı eşsiz ve çılgın

Yıkanan kuşlar gibi enginlerde

(ÖYS 1991)

 

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, gereklilik kipindedir?

A)            Çınar yeşili sundurmamda

Bakmalıyım ayçiçeği tarlasına

B)            Akçakavaklar ıslanırken

Örter bizi güz ananın yaprakları

C)            İşte duruyor bir çocuk

Mürdüm eriği gözleriyle

D)            Bir yüce dağdan bir yüce dağa

Dikmişim ışıklı direklerimi

E)            Kırmızı alıç boncuğunu

Alıp dizdim sevginin ipliğine

(ÖSS 1992)

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi “şimdiki zaman rivayeti” biçimindedir?

A) Oturdukları evi 20 yıl önce almışlarmış.

B) Geçen yıl arada sırada arkadaşlarla buluşup sinemaya gidiyorduk.

C) Ben de onun gelmesini bekliyordum.

D) Filmi ben de yıllar önce görmüştüm.

E) Eskiden kışlar daha soğuk, yazlar daha sıcak geçiyormuş,

(ÖYS 1995)

 

4. Eşyalar yerleştirilince, otobüse yolcular da bindi, Şoför, beklemeksizin kontağı açtı. O sırada oto­büs yazıhanesinden biri fırladı. Otobüse koşu­yordu; soluk soluğa yetişti. Önümüzdeki tek boş yere oturdu. Çevresindekileri selamladı. Oto­büsteki herkesi tanıyordu anlaşılan.

Bu parçada bileşik zamanlı kaç fiil vardır?

A) 1            B) 2           C) 3           D) 4           E) 5

(ÖSS 1996)

 

5. (I) Kışı henüz üzerinden atamamış topraklarda otlar yeşeriyordu. (II) Gök bir açılıp bir ka­pandıkça çiçeğe durmuş ağaçların da yaprak­larına yağmur düşüyordu, (III) Böcekler güneşi görünce ortaya çıkıyor, güneş gidince deliklerine kaçışıyordu. (IV) Arılar burunlarını taze çiçeklerin göbeğine sokuyor, onların kokularıyla sarhoş oluyordu. (V) Göğün maviliğini karartan havalar artık geride kalmıştı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde özne, tamlayanı sıfat-fiil grubu olan sıfat tamlamasıdır?

A) I.          B) II.          C) III.          D) IV.          E)V.

(ÖSS 2007)

 

6. “atılmıştır” yükleminin yeterlilik bildiren bileşik şeklinin şimdiki zaman hikâyesinin 3. tekil şa­hıs çekimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) atılabiliyordu                      B) atılabilmişti

C) atılıyordu                             D) atılabilseydi

E) atılabilirdi

(ÜSS 1969)

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “etmek” sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanıl­mamıştır?

A) Bu konuda ona ancak sen yardım edebilirsin.

B) Evde yoktuk; misafirlerimizi yolcu etmeye git­miştik.

C) Bu ödülü çoktan hak ettiğini o da biliyordu.

D) Bu tablo sence on bin lira eder mi?

E) Bunu, birçok kez kendisinden rica ettim.

(ÖSS 1982)

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir ekeylem alarak yüklem olmuştur?

A) Beni herkes severdi çocukluğumda.

B) Sendin bütün korkuların çaresi.

C) Ben uzaklarda olmalıyım, çok uzaklarda.

D) Denize bakan evler gibiydim seninle.

E) Onu benden, beni ondan ayıran denizdir.

(ÖYS 1992)

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur?

A) Tatilimi genellikle İzmir’de geçiriyorum.

B) Okula gitmek için hazırlanıyor.

C) Sen hiçbir sözünü tutmuyorsun.

D) Bugün arkadaşlar bize geliyorlar.

E) Yarın İstanbul’a gidiyorum.

(ÖYS 1987)

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde birden çok bileşik fiil vardır?

A)            Kimi benim gibi erir derinden

Kimi senin gibi çok muttu olur,

B)            Bahsetti derinden ona halim

Aşkın bu onulmaz yarasından

C)            Soldu günden güne sessiz soldu

Dediler hep: “Kıza bir hal oldu!”

D)            Bir öğreniversin aşkı

Ağacı o vakit seyredin

E)            Dalıveriyoruz arada bir

Belli, bir şey var aramızda

(ÖYS 1992)

 

11. “Anlattıkları şeylerin niteliklerine göre fiiller, kılış fiilleri (almak, taşımak, kazmak… gibi), durum fiil­leri (yatmak, susmak, durmak… gibi), oluş fiilleri (doymak, uzamak, kararmak… gibi) diye ad­landırılır.”

Aşağıdakilerden hangisinde, yukarıda sözü edilen fiillerin tümü örneklendirilmektedir?

A) delmek, dizmek, ezmek

B) solmak, susmak, acımak

C) ağlamak, oturmak, büyümek

D) yolmak, kırmak, saçmak

E) atmak, kalkmak, sararmak

(ÖYS 1983)

 

12. (I) Küçük bir parktı burası. (II) Şehrin yüksek te­pelerinden birindeydi, (III) Yeni yapılmıştı. (IV) Küçük çamlar, çiçek Öbekleri, çimenler, daracık yollar… (V) Belediyeye ait, üzerinde numaralar bulunan kanepeler…

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde sıfat-fiil vardır?

A) I.         B)  II.         C)  III.       D) IV.          E) V.

(ÖYS 1998)

 

13. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat-fiil, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Sona kalan, dona kalır.

B) Veren eli herkes öper.

C) Varını veren utanmamış,

D) Yaş kesen, baş keser.

E) Tekkeyi bekleyen, çorbayı içer.

(ÖYS 1989)

 

CEVAPLAR

1.E 6.B 11.E
2.A 7.D 12.E
3.E 8.B 13.B
4.B 9.B  
5.E 10.D