Cümlede Anlam – 2

CÜMLEDE ANLAM – 2

1)            I.   Kelimeler değil, onları konuşan ağızlar önemlidir.

II.  İnsanların gücünü anlayabilmek için kelimelerin gücünü anlamak gerekir.

III. Kelimeler insanların ağızlarında değer kazanır.

IV. İnsanları değerli kılan kelimelerin yerli yerinde kullanılmasıdır.

V.  Kelimeler kullanıldıkları yere göre anlam kazanır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde anlatılmak istenen anlamca birbirine en yakındır?

A)   I ve II                              

B) II ve III               

C)  I ve III                               

D) IV ve V                             

E)  III ve V

 

2)   I.   Kalemi eline alan her yazar okurun beğenisini dikkate alır.

II. Konusunun ilgi çekici olması sanat eserinin başarısını belirler.

III. Yazar, duyup düşündüklerini başkalarıyla paylaşmak isteğiyle kaleme alır.

IV. Okurun beklentisi, yazmak konusunda yazarı yönlendirir.          

 Yukarıda numaralı cümlelerin hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır?

A) I ve III                                B) II ve III                               C)  I ve IV

D)  II ve IV                              E) III ve V

 

3)    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir koşula bağlı olma anlamı vardır?

A)İnsanlığın yüzyıllarca harcayıp da bitiremediği sevgiyi yüceltme zamanı şimdi.

B)Öykü toplumun kendisini seyrettiği bir aynadır, ondan asla vazgeçmeyin.

C)Yüreğinin sesini dinle ve geri dön

D)Akşama doğru hava açınca birlikte balığa çıkacağız.

E)Seni bekleyen başarılara emin adımlarla yürümelisin.

 

4)  Yetmiş yaşında bir genç olmak, kırk yaşında bir ihtiyar olmaktan daha umutlu ve sevindiricidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerde anlatılmak  istenene en yakındır?

A)Genç,  düşünmez,  yapar;  ihtiyar düşünür, yapamaz.

B)Genç bir yaşlı olmaktansa, yaşlı bir genç olmayı  tercih ederim.

C) Gençlikte önlem alınırsa yaşlılık mutlu geçer.

D)Her yaşın kendine göre güzellikleri vardır.

E)Güzellikleri görmek ancak  ileri yaşlarda  mümkündür.

 

5)  Aşağıdaki dizelerin hangisinde “umutsuzluk” anlamı   vardır?

A) Acı, sıcak çorbasını arıyor tenceremde.

Daracık, daracık bir yerim de yok.

B) Acıların bekçisi gibi alnım camda

Bir bardak gibi tutuyorum elimde sokağı

C) Karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında

Öyle yoruldum ki dünyayı tanımaktan

D) Bilirim yalnızlık üşütür insanı

Kalp daima sevecek birini arar

E) Çoktan derinliğe çekmiş deniz beni

Çıkmaz artık sular altından o dünya

 

6)Aşağıdaki dizelerin hangisinde ”bir durumu kabullenme” dile getirilmemiştir?

A)Yetişir koştum aşkın peşi sıra

Bitirdi beni bu içki bu kumar

B)Her doğan günün bir dert olduğunu

İnsan bu yaşa gelince anlarmış

C)Geçti, istemem gelmeni

Yokluğunda buldum seni

D) Beklemek boş aramak yersizmiş

Gayrı yollardan ayırdım gözümü.

E)Yalnız sen değilsin hasret çeken

Her yolun sonunda bekleyenler var

7)   (I) “Gölgede Kırk Derece” de yer alan, ortak teması aşk olan hikayelerinizi tat alarak okudum. (II) Yazılmamış da sanki bestelenmiş hikayeler duygusu uyandırdı bende.(III)İnce bir işçilikle üzerinde çalışılmış hepsinin de.  (IV) Burada özellikle, “Gölgede Kırk Derece” ile “Adını Anmamaya And İçiyorum” adlı hikayeleri keyifle okuduğumu belirteyim.  (V) Bu kitaptaki hikayelerin bazılarını daha önce dergilerde görmüştüm.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler “övgü” niteliği taşımamaktadır?

A) I             B) II           C) III       D) IV             E) V

 

8)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci cümle “sebep” , ikinci cümle sonuç anlatmaktadır?

A)Gittikçe şişmanlarsın tabii.

Böyle tıka basa yememelisin.

B)Bu maçlar insanı esir ediyor.

Gece yarısına kadar ders çalışamıyorum.

C)Bir çalar saat almalı.

Sabahları vaktinde kakamıyoruz.

D)Karnı zil çalıyordu.

Dünden beri doğru dürüst bir şey yememişti.

E)Oldukça düzgün bir konuşması var.

Çok kitap okuduğu belli.

 

9)     Aşağıdakilerin hangisinde koşul anlamı vardır?

A)Sıcaklar artınca artık çalışamazsın

B)Geçmişi düşündükçe çok üzülüyorum

C)Ben çocuklarım için yaşar, onların uğruna ölürüm.

D)Sınavdan çıkınca hemen dershaneye gittim.

E)Havalar gün geçtikçe daha da ısınıyor.

 

10)      Aşağıdaki cümlelerin hangisi mecaz anlamlı değildir?

A)Güneş balçıkla sıvanmaz.

B)Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir.

C)Sirkesini sarımsağını sayan paçayı yiyemez.

D)Mum dibine ışık vermez.

E)Damlaya damlaya göl olur.

 

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A)Sanat dünyasında zirveye oturmuş aşılamayacak sanatçılar vardır.

B)Yazma gücü yetersiz kişiler duygu  ve düşüncelerini ortaya koyamaz.

C)Bu antolojide Fransız, İngiliz ve Alman edebiyatının 20. yy’ daki şiir örnekleri yer almış.

D)Bir edebi eser neyi anlatırsa anlatsın, kanla ve göz yaşıyla değil mürekkeple yazılır.

E)Olayları ve durumları bir masal dünyasına sokarak anlatıyor; ama doğrusu güzel anlatıyor.

 

12)   (I) Kısa cümleler,  yalın  söyleyişlerle dolu  bir eser bu.  (II) Hiçbir yerinde gereksiz bir söze rastlanmıyor. (III) Köy yaşamını bundan daha yalın, daha çarpıcı anlatan bir eser bulunur mu bilmem. (IV) Birçok eleştirmen böylesi kitapları yetersiz bulabilir. (V)Ancak bu eleştirmenlerin önyargılı olmaması gerekir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi söz konusu eserin içeriğiyle ilgili bilgi vermektedir?

A) I          B) II        C) III        D) IV           E) V

CEVAPLAR

1   C 5  E 9    B
2   C 6  E 10  B
3   D 7  E 11  C
4   B 8  B 12  C