Fiiller – 4 (Çıkmış Sorular)

FİİLLER – 4

1. “Hemen bütün ev halkı, orada, çakıl taşı dö­şemeli bir yola açılan oda kapısının önünde birik­mişti.” cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miş’li geçmiş, olumlu, üçüncü tekil şahıs

B) Miş’li geçmişin hikâyesi, olumlu, üçüncü tekil şahıs

C)Miş’ii geçmişin rivayeti, olumsuz, üçüncü tekil şahıs

D) Miş’li geçmişin rivayeti, olumlu, üçüncü tekil şahıs

E) Şimdiki zamanın  hikâyesi,  olumlu,  üçüncü çoğul şahıs

(ÜSS 1967)

 

2. Evin bahçesine dikilecek çamların üzerine kon­muş bir serçe, durmadan cik cik edip şarkısını söylüyordu. Evin tekir kedisi eşiğe uzanmış, bir yandan örselenmiş tüylerini düzeltmek için yalarken bir yandan da az ilerdeki çöplükte sallana saltana gezinen kargaya bakıyordu.

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) dikilecek                     B) konmuş             C) durmadan

D) örselenmiş                 E) gezinen

(ÖSS 2003)

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ekeylem almış bir sıfattır?

A) Bu elmalar henüz tatlanmamış.

B) Eski evimiz de bu kadar genişti,

C) Şu anda olayın gerçek nedenini bilen yok.

D) Söylediklerine göre bu sınıfın en çalışkanı sensin.

E) Yarın hava tüm yurtta yağmurlu olacakmış.

(ÖYS 1995)

 

4. “Türkçe’de bileşik eylemler, ad soylu bir sözcükle yardımcı eylemlerden oluşan öğelerdir.”

Bu tanımın  dışında kalan bileşik eylem, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Bunun böyle olacağını hissetmiştim.

B) Aceleye gerek yok, biraz sabret.

C) Nasıl oldu bilmem, birden ortadan kayboldu.

D) Kaç gündür bu daracık yere hapsolduk.

E) Artık bastonsuz yürüyebiliyormuş.

(ÖSS 1982)

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen bağ-fiil, ötekilerden farklı bir sorunun yanıtıdır?

A) Düşüncelerini hiç çekinmeden söylerdi.

B) Soruları bütün yönleriyle düşünerek yanıtlı­yordu.

C) Sınavdan hemen sonra güle oynaya evine gitti.

D) İşi zamanında bitirmek için ölesiye çabalıyordu.

E) Bence o, buraya geleli çok değişti.

(ÖSS 2004)

6. Bihruz Bey, yarım yamalak bir öğrenim görmüş, yirmi üç yirmi dört yaşlarında bir gençtir.

Yukarıdaki cümle ya da onu oluşturan sözcük­ler dilbilgisi açısından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

A) Bileşik isim cümlesidir.

B) Birden çok belgisiz ve sayı sıfatı vardır,

C) Yükleminde ek-fiilin geçmiş zaman eki vardır.

D) “Yarım yamalak” sözü ikilemedir.

E) “Öğrenim” sözcüğü fiilden türemiş bir isimdir.

(ÖYS 1993)

 

7. Dünyanın en tanınmış orkestralarından biri olan bu grup, 18. yüzyıl bestecilerinin yapıtlarını yo­rumluyor; ayrıca, unutulmuş veya az tanınan bestecilerin yapıtlarını buluyor ve seslendiriyor.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) İşaret sıfatı vardır.

B)Sıfat fiiller kullanılmıştır.

C) Zarf tümleci yoktur.

D) Türemiş sözcükler kullanılmıştır.

E) Yüklemler bileşik zamanlıdır.

(ÖSS 2004)

 

8. (I) Yüzlerce kişinin girip çıktığı büyük bir mağazanın önündeki geniş alanda rastlamıştım ona. (II) İki karo arasından, ince bir toprak aralığından uzatmıştı boynunu. (III) Arabaların park ettiği yerde, taşlar arasında, işi neydi bu taçyaprakları solgun gelinciğin? (IV) Bol topraktan beslenemediği ipin yüzü solcun kalan o gelinciği getiriyorum gözlerimin önüne. (V) Her gün yü­zlerce kişinin otomobilleriyle geçtiği alanda, kendi dünyasında, ama iyi ama kötü yaşayıp gidiyordu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümle, bileşik bir fiil cümlesidir.

B) II.cümlenin yüklemi,  öğrenilen (belirsiz) geçmiş zamanın hikâyesi ile çeki m I en m iştir.

C) III. cümle, birden fazla dolaylı tümleç içeren sözde soru cümlesidir.

D) IV. cümle, içinde ad tamlaması bulunan bir devrik cümledir.

E).V. cümledeki “geçtiği” sözcüğü isim-fiil eki almıştır.

(ÖSS 2005)

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiille ku­rulmuş bir yan cümlecik, temel cümleciğin nesnesi görevindedir?

A) Öğretmenimizin şiir okuyuşunu çok beğeni­yorum.

B) Onun şiir okuyuşundan sen de hoşlanırsın,

C) Güzel şiir okumak bir yetenek işidir.

D) Şiir okumaktan hoşlanmayanlar da olabilir.

E) Şiir okumanın da bazı kuralları vardır.

(ÖYS 1991)

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylem, istek kipindedir?

A) Yarın sabah erken kalk,

B) Ödevlerinizi zamanında yapınız,

C) Bugün İngilizce çalışalım.

D) Bu güzel havada biraz yürümeliyim.

E) Yarın öğleden sonra bize gelsin.

(ÖYS 1986)

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiile eklenen – miş, – mış, – muş eki cümleye “başkasından duyulma, aktarılma” anlamı katmaktadır?

A) Az ışıkta okuyorsun; gözün kanlanmış.

B) Çok yorulmuşsun; dinlenmek gerek,

C) Soğuktan dudakların çatlamış; biraz krem sür.

D) Ayşe dün sinemaya gitmiş; ama filmi beğen­memiş.

E) Pasta güzel olmuş; biraz daha alabilir miyim?

(ÖYS 1987)

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, gelecek zaman kipi anlamında kullanılmamıştır?

A) Yarın geç mi gelirsin?

B) Akşamları bu saatte mi uyursun?

C) Mektubu sonra mı yazarsın?

D) Arkadaşını yarın mı ararsın?

E) Sabaha İstanbul’da mı oluruz?

(ÖYS 1989)

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipinde bir anlam kayması olmuştur?

A) Pazar günü gelmeye çalışacağım.

B) Sabahları erken kalkmayı sevmiyorum.

C) Yağmur yağdığı için gelememiş.

D) Söz verdi, yarın buraya uğrayacak.

E) İstanbul’a gitmekten vazgeçmişler.

(ÖSS 1994)

 

CEVAPLAR

1.B 6.C 11. D
2.B 7E 12.B
3. B 8. E 13.B
4.E 9.A  
5.E 10.C  

 

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.