Cümlede Anlam – 3

CÜMLEDE ANLAM – 3

1.Mardin, bozkırın öz çocuğudur. (I) Onun gibi kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği vardır. (II) Bozkır, kendine bir serap çeşnisi vermekten hoşlanır. (III) Bu mevsimde Mardin’e hangi yoldan girerseniz girin, sizi kurumuş otlar ve tarihi binalar karşılar. (IV) Çok arızalı bir arazinin arasında Mardin’in ufku, daima bir ışık oyunu, bir rüya gibi gözlerinize takılır. (V)

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kesin bir biçimde ve kolaylıkla kanıtlanabilir bir nitelik taşımaktadır?

A)  I        B)  II        C)  III       D)  IV      E)  V

 

2.  I..  Kardeşine çorap, annesine de bluz almış.

II.  Bunu sana vereceğime şu çocuğa veririm.

III.Sizin sözleriniz de insanı etkiliyor   hanımefendi.

IV.Şehirde bunalmaktansa yaylaya çıkalım daha  iyi.

  Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde bir tercih (yeğleme) söz konusudur?

A)  I-II                                    B)  II-III                                 C)  I-III

D)  III-IV                                E)  II-IV

 

3.Kişinin iç dünyasına ait özelliklerin verilmediği cümle hangisidir?

A)  Ağzından lokmasını alsan ses çıkarmaz.

B)  Yüzüne güler, arkandan kuyunu kazar.

C) Uzun boyuyla kalabalıktan hemen seçilir.

D) Adım atışlarında bile bir güven ve cesaret vardı.

E) Herkese tepeden baktığı için hiç dost edinemez.

 

4.Aşağıdaki cümlelerden hangisi dolaylı anlatıma örnektir?

A)“Şimdi size, sigara böreğinin nasıl yapılacağını tarif edeceğim.” dedi.

B)Hava aniden bozdu, yağmur başladı.

C)Kendisine karşı olan davranışlarımızı beğenmediğini söyledi.

D)“Bu araba sizin mi?” dediğini duydum.

E)“Bu vatanda hepimiz kardeşiz.” diyordu.

 

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bildirilen işin önceden yapılıp yapılmadığı belli değildir?

A)Siz bu parayı yine de okul idaresine teslim ediniz.

B)Bu yaramazı yine mi getirdiniz?

C)Babası yine Mardin’e mi gidiyormuş?

D)Yine öğleden sonra mı geleceksiniz?

E)Bu makine yine arıza yapmaya başladı.

 

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A)Gözüme girersen, seni işe alırız.

B)Onu, gece eve geç geldi diye erken kaldırmamışlar.

C)Çok çalışmasına rağmen yine de başaramadı.

D)Sana verdiğim sözü tutamadım, fakat diğer istediklerini aldım.

E)Çocuk, hala eve dönmedi; yoksa başına bir şey mi geldi?

 

7.  I.   Ben yazdığım zaman şehrin gürültüsünü, beton yığınlarının asık suratını unuttuğum için yazıyorum.

II. Yazar, kendisini yaşadığı toplumdan soyutlamamalı, onlarla bütünleşmelidir.

III. Yazmamın temel amacı, yalnızca, kendi hayallerimizi size sunabilmektir.

IV. Yazar, yaşadığı zamandan kopmamalı, insanlar ile bir şeyleri paylaşabilmelidir.

  Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A)  I-II                      B)  I-IV                   C)  III-IV

D)  II-IV                    E)  II-III

 

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tanımlama” yapılmamıştır?

A)Antropoloji eski kültürlerle uğraşan bir bilim dalıdır.

B)Yığın, belli ideali olmayan şuursuz kalabalıktır.

C)Eğitim, bireyde istenilen davranışları gerçekleştirme sürecidir.

D)Gerçek romancı hayata ayna tutan kişidir.

E)Yaşamak, nefes alıp vermek değildir.         

 

9.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ihtimal” anlamı vardır?

A)Bu işe bir an önce başlasam mı?

B)Ödevlerini yatmadan önce bitirmiş olmalısın.

C)Bir gece ansızın gelebilirim.

D)Yardımına ihtiyacım yok, eşyalarımı taşıyabilirim.

E)Anahtarı yanımıza aldık mı ki?

 

10.Hangi cümlede sebep-sonuç ilişkisi vardır?

A)Seni tatile götüreceğim, yeter ki sınıfta kalma.

B)Geziye gittiğinden toplantıya katılamamış.

C)Eve gidersem yine tepem atacak.

D)Mardin’e geldi mi halasına mutlaka uğrardı.

E)Onu tanısa, selam vermezdi.

 

11.“Hayat, silgi kullanmadan resim yapma sanatıdır.”

Sözünün anlatmak istediği en iyi ifade eden cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hayat, geriye dönmenin yasak olduğu tek yönlü bir yoldur.

B)Hataları tamir etmek mümkün olabilir.

C)Hayat, yanlışlarla dolu bir çizgidir.

D)Bir yaptığın işi bir daha yapabilirsin.

E)Hayat, umduğunuzdan kısa bir çizgidir.

 

12.“Bir köpeğin, insanı ısırması önemli haber sayılmaz; ama bir insanın köpeği ısırması gazeteler için önemli bir haberdir.

Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi, gazeteler için iyi bir haber olabilir?

A)Soyguncular, çaldıkları malları satarken yakalandı.

B)Böbrekleri alınan hasta öldü.

C)Yedikleri mantarların zehirli olduğu anlaşılınca hastaneye kaldırıldılar.

D)Sahte doktor, girdiği uzmanlık yarışmasında fakülte mezunlarını geçti.

E)Kazada dokuz kişinin ölümüne sebep olan kamyon şoförü polise teslim oldu.

 

13.Aşağıdaki ifadelerden hangisinin “kişiler göre değişen” bir yanı yoktur?

A)Mardin tarihî dokusuyla güzel bir şehir.

B)Bir pul koleksiyonu için milyonlar vermeye hazırım.

C)Şiir, konusunu toplum hayatından alırsa sanat değeri taşır.

D)Tiyatro sanattan ziyade eğlencedir.

E)Yapılan tespitler göz nezlesinin bulaşıcı olduğunu ortaya koydu.

14.  I..   Hiçbir yer bizim köy kadar güzel değildir.

II.   Çok az yer bizim köy kadar güzeldir.

III.  Bizim köy kadar güzel bir yer yoktur.

IV.  Bizim köyden daha güzel yerler olabilir.

V.  Köyümüz kadar güzel olan yerler oldukça fazladır.

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır?

A)  I-II                     B)  II-IV                    C)  II-V

D)  I-III                    E)  IV-III

                     

15.Hangi cümlede, eşitsizliğin, dengesizliğin olabileceği bir durum vardır?

A)Ben iki kiloya beş yüz lira verdim, sen dört kilo aldınsa, bin lira ver.

B)Büyüğe yazlığı, küçüğe bu evi vereceğim.

C)İkişer elma dağıtırsanız, herkes yer.

D)Keşke biner lira daha verip iyisini alsaydık.

E)Kaloriferi sadece sekiz saat yakacaksınız.

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bilinmezlik” anlamı söz konusudur?

A)Çocukken ne kadar yaramazdı kim bilir?

B)Ne kadar güzel bir tatil geçirdik orada.

C)Hep aynı rüyayı görüyorlar, bir gün uyanacaklar.

D)Geçmişi hatırladıkça gözleri yaşarır.

E)Her acının bir adı vardır; deniz gibi, sevda gibi.

 

17.Aşağıdaki yargılardan hangisi öznel bir nitelik taşımaktadır?

A)GAP projesinin devreye girmesiyle tarımsal faaliyetlerde artış olacaktır.

B)Dışa bağımlı olduğumuz ham maddelerden birisi de petroldür..

C)Nüfus planlaması alanında son yıllarda çeşitli faaliyetler yapılmaktadır.

D)En zevkli yolculuk trenle yapılan yolculuktur.

E)Turizm, ülkeler için bacasız bir sanayidir.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi kurulamaz?

A)İnsanları sevdiğini söylüyor; bir tek gerçek dostu yok.

B)Babalarını kaybettikten sonra bu çocukların yüzü gülmedi.

C)Sizinle tanıştığımızdan beri düşüncelerim değişti.

D)Bütün gün yürümekten ayaklarıma kara sular indi.

E)Onun içine kapanık olması, duygularını dile getirmesini engelliyor.

 CEVAPLAR

1  C 6  B 11   A 16   A
2  E 7  D 12   D 17   D
3  C 8  E 13   E 18   A
4  C 9  C 14   D  
5  A 10  B 15   E