Gerçek Anlam (Çıkmış Sorular)

GERÇEK ANLAM (1881-2001 YILLARINDA ÇIKMIŞ SORULAR)

1. “Özlem” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bir kimse ya da şeye karşı duyulan bir daha görmek ya da yeniden kavuşmak isteği” anlamı şında kullanılmıştır ? ÖSS-1983

A)Çocukluğumun o güzel     gün­lerini     özlemle hatırlarım .

B)O şiirleri  okuyunca yarına, yarınlara büyük bir özlem duydum.

C)Orada kaldığım günlerde yurduma duyduğum özlem büyüdükçe büyüdü.

D) Öğrencilik günlerinden özlemle söz etti.

E) Mahalle arkadaşlarının ağır şakalarına bile özlem duyuyordu.

2. Genç sanatçı, getirdiği yeni ses ve seçkin hikaye tadıyla, hikayeciliğimiz için şimdiden, daha bu ilk kitabıyla bir kazanç sayılmalıdır.”cümlesinde “şimdiden” sözü hikayecinin hangi yönünü belirtmektedir ? ÖYS-1983

A) Hikayelerinin yapı ve anlatım bakımından kusursuzluğunu

B) Hikayeciliğimizde yeni bir çığır açacağını

C)  Şimdiye kadar görülen en başarılı sanatçı olduğunu

D) İleride daha başarılı bir sanatçı olacağını

E) Gelecekteki ürünlerinin de hikaye türünde olacağı

3. Aşağıdaki cümlelerde    altı çizili kelimelerden      hangisi      gerçek anlamında kullanılmıştır? ÖYS-1984

A) Ayağında, burnu aşınmış eski bir kundura vardı .

B) Dikiş makinesinin kolunu koparacakmış gibi çeviriyordu .

C) Çok uzaklardan atıldığı belli iki   el   silah sesi duyuldu .

D) İri , hantal gövdesini zorlukla sürüklüyor gibiydi .

E)  Ninem, yorganımıza kırmızı çiçekli, basma bir yüz geçirdi .

4. “Usta bir yazar, kelimelerin ilk ve temel anlamlarıyla yetinmez. Cümle içinde kelimelere yan anlamlar kazandırmaya çalışır. Yeni kavramları ,yeni duygu ve düşünceleri bu yolla anlatmayı dener. Böylece kelimelerin birden çok anlam bağlamasını  sağlar; dilin         anlatım         olanaklarını zenginleştirir.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisin­de bu parçada öne sürülen tutuma uyulmamıştır ? ÖSS-1984

A) Sürü , kel tepelerin yüzüne dağılmıştı .

B) Eski  bir  dostundan incitici , çok   ağır  sözler işitmişti .

C) Tatlı  dili , güler yüzü onu herkese sevdirmişti .

D) Kayalıklardan toprak yola tam üç  saatte inmişti .

E) Ortalığı, insana denizi hatırlatan keskin  bir   yosun kokusu kaplamıştı .

 5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır ? ÖYS-1984

A) İlk damlalardan sonra  yağmur birden coştu .

B) Bu söze, gençlerden biri ince bir   karşılık verdi .

C) Serindi ama, tatlı bir ilkyaz akşamıydı .

D) Havalar ısınınca ağaçların tomurcukları patladı .

E) Gölün kıyılarını yapraksız, bodur ağaçlar kuşatmıştı .

6.  Kıyıya dikine inen bu sokak gül kokuyor, hanımeli   kokuyordu; ama insan kokmuyordu.”cümlesindeki “insan kokmamak” sözü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır . Benzer bir kullanım, aşağıdaki cümlelerin hangisinde görülmek­tedir ? ÖSS-1985

A) Denizin yarattığı bu  güzellik­lerde göz nuru yoktu .

B) Yalılarda oturanların inceli kalınlı   seslerini işitiyorduk .

C) Deniz  küçük dalgalıydı, kıyılar sebze artıklarıyla doluydu .

D) Kıyı boyunca yürürken resim­den, müzikten konuştuk .

E) Gezintiden dönenlerin neşelerine diyecek yoktu .

7.            “ Zamanla nasıl değişiyor insan ! “

Hangi resmime  baksam  ben değilim .”

 dizelerindeki “bakmak” kelimesi­nin         anlamına en yakın kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde    görülmektedir ? ÖYS-1985

A) Siz gidin, çocuklara ben  baka­rım .

B) Bu civcivler , iyi bakmazsanız ölürler .

C) Buyurun, kayıt işlerine ben bakıyorum .

D) Salonun en büyük penceresi ana caddeye bakıyor .

E)  Dolabın her yerine baktım ama göremedim .

8. Aşağıdakilerin hangisinde “keyif” kelimesi “vücut esenliği, sağlık” anlamında kullanılmış olabilir ? ÖSS-1985

A) Kır gezisinde yağmur, çocuk­ların  keyfini kaçırdı .

B) Bu yaz, denizin keyfini çıkar­dık .

C) Onlar çalıştı, bunlar keyif çattı .

D) Keyifler soruldu, kahveler içildi .

E) Şarkıları, türküleri dinledikçe onun da keyfi geliyordu .

9. “Dil”         kelimesi,         aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı” anlamında kullanılmıştır ? ÖYS -1987

A) Dilinden, Karadenizli olduğu anlaşılıyordu .

B) Tevfik Fikret’i anlamak için Servet-i Fünûn dilini iyi bilmek gerekir .

C) Müzik kadar güçlü ve evrensel bir dil yoktur .

D) Namık Kemal’in tiyatrolarında kullandığı dil oldukça sadedir .

E) Konuşma dili kimi yönleriyle yazı dilinden ayrılır .

10. Aşağıdaki cümlelerin   hangisinde “gerçekten”   sözcüğü   ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır ? ÖSS-1988

A) Giderken gerçekten size uğradı mı?

B) Bu filmi gerçekten görmek istiyor   musunuz ?

C) Bu  tatsız   tartışma seni ger­çekten çok üzmüş .

D) Bir gün onun da adam olduğunu gerçekten görecek miyim?

E) Bu gazeteci yazılarında gerçek­ten hiç ayrılmaz .

11.          I. Akıp geçen zamanı durdurmak elimizde değil .

II. Telefon çaldığı zaman mutfaktaydım .

III.Zaman , en acı anıları bile yumuşatıp tatlandırabiliyor .

IV. Uyku  zamanını geçirdi mi sabaha kadar oturuyor .

“Zaman”   sözcüğü   hangi   cümle­lerde   birbirine   yakın   anlamda kullanılmıştır ? ÖYS-1988

A) I . ve II .                           B) I.ve III .

C) II . ve IV .                         D) II . ve III .           

E) III .ve IV .

12 . Aşağıdaki atasözlerinin hangi­sinde mecazlı bir söyleyiş yok­tur ? ÖYS-1989

A)  Ayağını yorganına göre uzat .

B)  Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez .

C)  Son pişmanlık fayda vermez .

D)  Yuvarlanan taş yosun tutmaz .

E)  Ateş düştüğü yeri yakar .

13.Aşağıdakilerin hangisinde “fazla” sözcüğü cümleye “gereğinden çok” anlamını katmak­tadır ?  ÖSS-1992

A) Tatilde   fazla paraya ihtiyacın olacak .

B) Bu iş için  fazla   elemana ihtiyacımız var .

C) Bu konuda fazla titizlik gösteriyorsun .

D) Başarmak   için fazla çaba gösterdi .

E) Bu çiçekler fazla su istiyor .

14. Her kişide  bulunması özlenen , sözünde ve eylemlerinde doğruluktan  ayrılmama,  bir  başka  deyişle özü    ve    sözü    bir    olma , diye tanımlanan bir  davranıştır .

Bu     tanıma     uygun     davranış, aşağıdakilerden hangisiyle adlan­dırılır ? ÖYS-1997

A) Dürüstlük                         B) Sevecenlik

C) Kibarlık                             D) Kararlılık

E) Anlayışlılık

15.          I. Kendini daha fazla yorma; sonra   hastalanırsın .

II. Yağmur başlamadan sen git ; ben sonra gelirim .

III. Sağdaki çiçekçiden sonra ilk sokağa sapacaksın .

IV. Kurumumuzda imza yetkisi , başkandan sonra genel sekre­terindir .

V. Bu işi sonra seninle birlikte yaparız .

Yukarıdaki numaralanmış cüm­lelerin hangilerinde “sonra” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır ? ÖSS-1998

A) I. ve II.                             B) II. ve V.

C) III.ve IV.                          D) III .ve V.            

E) IV .ve V.

 www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

CEVAPLAR

1.B 6.A 11.B
2.D 7.E 12.C
3.D 8.D 13.B
4.D 9.C 14.A
5.E 10.C 15.B