Gerçekleşmemiş Beklenti Cümleleri, Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi, Örnekleri

GERÇEKLEŞMEMİŞ BEKLENTİ ANLATAN CÜMLELER

Bir konu ya da olayla ilgili beklentilerin gerçekleşmediğini kesin olarak bildiren cümlelerdir.

Komşularımın kötü günümde yanımda olacaklarını düşünmüştüm.

Bu yıl başarılı olur da seneye burslu okur diye ümitlenmiştim.

Memlekete gelir gelmez önce bizi arar sanmıştım.

Boyu uzun olduğu için okulun basket takımına girer diye düşünmüştüm

Gerçekleşmemiş beklenti cümleleri belirlenirken yüklemin geçmiş zamanda çekimlenmiş olmasına dikkat edilmelidir. Yüklemi geçmiş zamanda olmayan cümlelerde beklenti söz konusudur.

Sınavdan iyi bir not alacağınızı umuyorum. (beklenti)

Sınavdan iyi bir not alacağınızı umuyordum. (gerçekleşmemiş beklenti)