Gereksiz Sözcük Kullanımı-Anlatım Bozukluğu

Gereksiz Sözcük Kullanımı:

İyi bir cümlede aynı anlamı veren sözcüklerin bir ara­da kullanılması ya da görevi olmayan bir söze yazıda yer verilmesi anlatımın gücünü azaltır. Gereksiz sözler cüm­lenin etkisini, özlü oluşunu engellediği için anlatım pürü­zü olarak kabul edilir.

UYARI

Bir sözcük cümleden çıkarıldığında, cümlenin anlamında bir daralma, bir farklılık, bir değişme olmuyorsa o sözcük gereksizdir.

 • Bu konuda herkesin fikrini, ve görüşünü aldık. (“fikir” sözcüğü gereksizdir.)
 • Seçim yaklaştıkça, partilerin telaşı gittikçe artıyor. (“gittikçe” sözcüğü gereksizdir.)
 • Sizin aradığınız kitap burada mevcut bulunmamakta­dır. (“mevcut” sözcüğü gereksizdir.)
 • On sekiz iş yerinin dükkânları kirli imiş.(“dükkânları” sözcüğü gereksiz.)
 • Halen yürürlükte bulunan 33. maddeye göre dava açılabilir.(“halen” sözcüğü gereksiz.)
 • Ancak uygulamada ise bu koşul hiç gerçekleşemez.(“ancak”, “ise” bağlaçlarından biri gereksiz.)
 • Galiba başka çaresi de yok gibi görünüyor.(“Galiba” ile “gibi görünüyor” dan biri gereksizdir.)
 • Biliyorsunuz SEKA’nın en büyük müşterisi yazılı ba­sındır. (“yazılı” sözüğü gereksiz.)
 • Onunla daha henüz tanışamadık.
 • Bunları, gizli bir sırmış gibi, kimseye anlatmamış.
 • Aramızdaki mevcut sorunları konuşarak halledelim.

Gereksiz Sözcük Kullanımı-Anlatım Bozukluğu

ÇIKMIŞ SORULAR

Örnek

Yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf etti.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin han­gisinden kaynaklanmaktadır?

A) Yüklemin tekil kişi olmasından

B) Nesnenin çoğul eki almasından

C) Gereksiz söz kullanılmasından

D) Yüklemin di’li geçmiş zamanlı olmasından

E) Nesnenin yanlış yerde kullanılmasından

(2000-ÖSS)

Çözüm

“Kendi ağzıyla” sözcüğü gereksizdir. İtiraf etmek bu anla­mı içerir.

Yanıt : C

Örnek

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk­luğu vardır?

A) Çevremizdeki kişilerle kuracağımız ilişkilerde özenli olmalıyız.

B) Sorunların, bütün yönleriyle ele alınması iyi olur.

C) Bu alanda başarıya ulaşanların sayısı oldukça azdır.

D) Araştırmalar, eldeki bilgilerin doğru olmadığını kanıt­lıyor.

E) Bu konudaki itiraflar tamamen uydurmadır.

(2003-ÖSS)

( Çözüm)

“İftira” zaten “uydurma söz” anlamını taşır

Yanıt : E

Örnek

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk­luğu vardır?

A) Sorumluluklarının bilincinde olmak, herkeste bulunan bir özellik değildir.

B) Mesleğinizde belli bir düzeye gelebilmek kadar geldi­ğiniz düzeyi korumak da önemlidir.

C) Azimle çalışmanın ne demek olduğunu, onları görün­ce anladım.

D) Bu araştırmayı sonuçlandırmak, onlar için hiç de güç olmamıştır.

E) Bizim alacağımız başarı, aslında ülkemizin başarısı­dır.

Çözüm

“alacağımız başarı” ifadesi yanlıştır. Çünkü başarı alın­maz, kazanılır.

Yanıt: