Halk (Saz Şairi) ve Kalem Şairi Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar

Kalem Şair ile Halk Şairi Arasındaki Farklılıklar ve Benzerlikler

Halk Şairi
Kalem şairi
Halk şairi elinde sazıyla şiirler söyler.
Kalem şairi masa başında elinde kalemiyle şiirler yazar.
Doğaçlama(irticalen) söz söyleyebilir.
Doğaçlama söz söylemez.
Halk şairi konuşma dilini kullanılır.
Kalem şairi şiir dilini kullanır.
Halk şairi genel olarak edebî sanatları kullanmaz.
Kalem şairi şiirini daha gösterişli kılmak için edebî sanatlara sıkça baş vurabilir.
Genellikle okuma yazma bilmez.
Medrese eğitim almıştır.
Usta çırak ilişkisi içinde yetişir.
Yetişmesi için geleneği bilmesi yeterlidir.
Genellikle köy ve kırsal kesimde yaşarlar.
Genellikle şehir hayatını benimserler.
Heceyle yazarlar.
Hem hece hem de aruzla yazarlar.
Aşık edebiyatı geleneğinden beslenirler.
Divan edebiyatı geleneğini de kullanırlar

Bunları da gezebilirsin.

Hamse Nedir, Hamse Sahibi Sanatçılar Kimlerdir?

Hamse: Bir şâirin beş mesnevisinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ya­pıttır. Hamse yazarı şairler hamse şairi …