Hüseyin Cahit Yalçın (Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği)

Hüseyin Cahit Yalçın (Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği)

Yaşadığı dönemin çeşitli edebi ve siyası olaylarının bizzat içinde bulunmuş bir yazardır. Bu nedenle onun yapıtları, yakın dönem Türk düşünce ve siyaset tarihi bakımından önemli birer kaynak niteliğindedir. Hüseyin Cahit Yalçın, yapıtlarının yanında elli kadar eseri tercüme ederek dilimize kazandırmıştır. “Hayal İçinde” adlı romanında gerçekçi bir yaklaşım temelin-de ruhsal çözümlemelere yer vermiştir. Öykülerinde İstanbul’da yaşayan azınlıkları, seçkin kişileri anlatmıştır. Serveti Fünun karşıtı yazarlarla yapılan kalem kavgalarında hep ön planda yer almıştır.

En önemli eserleri şunlardır:

Nadide, Hayal içinde (roman);

Hayat-ı Muhayyel, Niçin Aldatırlarmış, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri (öykü);

Kavgalarım (eleştiri).

Bunların dışında sanatçının, Edebi Hatıralar, Siyasal Anılar, Talat Paşa gibi yapıtları da vardır.