Ahmet Rasim Hayatı ve Eserleri

SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZ YAZARLARI

AMHET RASİM

1.       1886 yılında İstanbul’da doğdu.

2.       Babası annesini terk edip gittiği için annesi tarafında çok güç şartlar altında  büyütüldü.

3.       Öğrenimi Darüşşafaka’da tamamladı.

4.       Gençliğinde Şinasi, Ziya PaşaNamık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi gibi yazarların eselerini okur.

5.       Posta ve Telgraf Nezareti’ne memur olarak girer.Memuriyet hayatı kendisine çok sıkıcı geldiği için uzun süre çalışmaz.

6.       Bir yandan Ahmet Mithat Efendi’nin  çıkardığı “Tercüman-ı Hakikat”in yazar kadrosunda yer alırken bir  yandan da “Ceride-i Havadis”e tercümeler yapar.

7.       II. Meşrutiyet’in ilanından sonraki günlerde Hüseyin Rahmi ile “Boşbogaz’la Güllabi” isimli mizah dergisini çıkarmaya başlar.

8.       Balkan Savaşı sırasında savaş muhabiri olarak önce Sofya’ya  daha sonra da Romanya’ya gider.

9.       1927’de milletvekili seçilerek TBMM’ye girer.Bu görev hayatının sonuna kadar devam eder.

10.   Uzun bir hastalıktan sonra Heybeliada’daki evinde 21 Eylül 1932’de vefat eder.

 11.   Döneminin en popüler isimlerinden biridir.

12.   İstanbul yaşamını anı ve fıkralarında  işleyen Ahmet Rasim halkın kolayca okuduğu yazarlar arasındadır.

13.   Halkı aydınlatmayı amaç edinir ve bu yönüyle Ahmet Mithat Efendi geleneğini sürdürür.

14.   Sohbet, fıkra ,anı,denem,tarih ve bilim konularında eser vermiştir.

NOT: Edebiyatımızda ilk fıkra yazarı Ahmet Rasim’dir.

15.   Dil ve anlatımı ile diğer yazarlardan oldukça ayrılır.Kısa cümleler kurması ve yazarken yaygın olarak kullanılan deyimlerle İstanbul Türkçesini kullanması onu değerli kılar.

16.   Şiir ve öyküde yazsa da yazdıkları amatör olmaktan çıkamamıştır.Cep romanları da yazmıştır fakat  bu romanlarında Ahmet Mithat  ve Namık Kemal düzeyine bile varamamıştır.

17.   Eski edebiyat çerçevesinde yetiştiği için yeni edebiyatı savunan Servet-i Fünuncuları şiddetle eleştirir.

18.   Çok mükemmel bir gözlemcidir. Anı ve fıkralarında yaptığı betimlemelerle İstanbul’un güzelliklerini çok güzel yansıtır.

19.   Çocukken Zekai Dede’den müzik dersleri almış ve çoğunun güftesi kendisine ait olan altmış kadar şarkı bestelemiştir.Bunlardan bazıları günümüze kadar ulaşmıştır. 

Sohbet – Fıkra-Deneme:

Şehir Mektupları, Eşkâl-i Zaman, Gülüp Ağladıklarım, Muharrir Bu ya…, Ramazan Sohbetleri

 Hatıra:

Gecelerim, Falaka, Muharrir-Şair-Edip

 Gezi:

Romanya Mektupları

 Tarih:

Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi

 Monografi:

İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi