Kağızmanlı Hıfzi Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

KAĞIZMANLI HIFZÎ

  • 1893-1918 yılları arasında yaşamıştır.
  • Mahlasından da anlaşılacağı gibi Kars’ın Kağızman ilçesindendir.
  • Medrese eğitimi görmüş, küçük yaşta Kuran’ı ezberlemiş, hafız olmuştur. Mahlasını “Hıfzî”olarak seçmesi hafız olmasına bağlanmaktadır.
  • Aşk, ayrılık, ölüm ve inanç konulu şiirler yazmış, şiirlerinde halkın konuştuğu Türkçeyi kullanmıştır.
  • Tabiat âşığıdır. Aşk, ayrılık ve hatta ölüm konulu şiirlerinde bile dikkat çekici bir oranda tabiat unsuru bulunmaktadır.
  • Ünlü Sefil Baykuş şiiri onundur.