Kayıkçı Kul Mustafa Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

KAYIKÇI KUL MUSTAFA

  • Doğum tarihi bilinmeyen şairin 1658 yılında öldüğü tahmin edilmektedir.
  • Yeniçeri ocağından yetişme şairlerdendir.
  • Gençliğinde Murat Reis’in yanında bulunduğu için “Kayıkçı” lakabını aldığı düşünülmektedir.
  • Murat’ın Bağdat seferine katılmış ve bu seferi anlatan şiirler söylemiştir.
  • Bağdat kuşatması esnasında şehit düşen “Genç Osman” için söylediği destanla ün kazanmıştır.
  • Koşma ve türkü nazım biçimlerinde eser veren şair, Bektaşi geleneğine bağlandıktan sonra, “nefes” nazım türünde de şiirler söylemiştir.
  • Şiirlerini halk diliyle ve yiğitçe bir eda ile söylemiştir.
  • Divan şiirinden etkilenmemiştir.
  • Duru bir dile, akıcı bir üsluba sahiptir.
  • Başta Gevheri olmak üzere pek çok şair tarafından takdir edilmiştir.