Aşık Ömer Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

ÂŞIK ÖMER

 • 1630-1707 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir.
 • Aydın, Konya veya Kırımlı olduğu ileri sürülmektedir.
 • Özellikle Kırım Türkleri tarafından çok sahiplenilmiş, şiirleri ezberlenmiş, bestelenmiş ve halk meclislerinde okunmuştur.
 • Karacaoğlan’dan sonra ünü diğer Türk coğrafyalarına yayılmış ikinci sanatçıdır.
 • Şiirlerinden hareketle medrese görmüş okur – yazar şairlerden olduğu söylenebilir.
 • Mevlana’nın “Mesnevisi”ni, Hafız’ın “Divan”ını okuyabilecek kadar iyi derecede Farsça bilir.
 • Öte yandan yine elimizdeki şiirlerinin azımsanmayacak bir bölümünün savaş temalı oluşu ve Osmanlı –Rus Savaşına katılmış olması onun bir asker şair olduğunu da düşündürmektedir.
 • Saz şairleri içinde en çok şiir söyleyen ozandır, Mevlana Müzesi’ndeki divanında 1242 şiiri tespit edilmiştir.
 • Şuara tezkirelerinden kendisinden övgüyle bahsedilmiş, diğer âşıklar tarafından üstat kabul edilmiştir.
 • Dili, diğer saz şairlerine kıyasla ağırdır.
 • Âşık edebiyatında şairnâme yazan ilk şairdir.
 • Hem Divan hem de Halk şiiri geleneğiyle şiirler yazmış ancak asıl ününü heceyle yazdığı şiirlerle sağlamıştır.

Eserleri:

 • Şairnâme (Şiirde 105 şairin adı geçmektedir.)
 • Divan