Gevheri Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

GEVHERİ

  • Hayatı hakkında kesin bilgi yoktur.
  • Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde onun Murat’la seferlere çıktığını ve çok iyi saz çaldığını yazar.
  • Hem divan hem de halk şiiri geleneğiyle şiir yazmıştır.
  • Hece ile yazdığı şiirleri semaî ve koşma; aruzla yazdığı şiirleri ise kalenderi, gazel, semaî ve müstezat tarzındadır.
  • Heceyle yazdığı şiirlerin bir kısmında yalın bir dil ve ince bir duyarlık görülürken bir kısmında da divan şiirine özgü kelime ve mazmunlar görülür.
  • Çok sayıda cönkte şiirlerine rastlanması çok sevildiğinin bir göstergesi kabul edilir.
  • Şiirlerinde aşk, tabiat, sevgili ve ayrılık gibi konuları işlemiştir.
  • Müzik makamlarından olan Gevherî makamı, onun musikiyle ilgilenen bir âşık olduğunu düşüncesini doğurmuştur.