Levni Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

LEVNÎ

  • XVII. yüzyılın en önemli âşığıdır.
  • Edirneli olan âşığın asıl adı Abdülcelil Çelebi’dir.
  • Levnî âşıklığının yanı sıra ressamlığı, minyatür ustalığı ve hattatlığı ile de dikkati çekmektedir.
  • Atalarsözü Destanı ve Selanik-İstanbul yolculuğunu konu alan tekerlemesi türünde ilk örnekler olması bakımından önemlidir.
  • Edirne’den İstanbul’a göç eden Levnî, 1733 yılında burada vefat etmiştir.
  • Âşık Ömer’in resmini yapmasına bakılırsa, âşıklarla dostluk içerisindedir.
  • Levnî mahlası ise renk dünyasını işaret etmektedir.
  • Hızrî’nin şairnâmesinde Levnî’den söz edilmektedir.