Aşık Dertli Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

DERTLİ

  • 1772-1846 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir.
  • Aslen Bolulu olan şair Osmanlı coğrafyasının çeşitli yerlerinde özellikle de Mısır’da uzun müddet bulunmuştur.
  • Asıl adı İbrahim olan şairin, önce Lütfî sonradan da Dertli mahlasını kullandığı bilinmektedir.
  • Hem divan hem de halk şiiri geleneğiyle şiir yazmıştır.
  • Aruzla yazdığı şiirlerinin dili ağırdır. Şiirlerinin ana temasını din ve tasavvuf, beşerî aşk, sosyal ve toplumsal konular, hiciv ve mizah, tabiat güzellikleri, gurbet, hasret, dert vs. konular oluşturmaktadır.
  • Halk şiiri geleneğiyle yazdığı şiirleri daha başarılı, özellikle fes ve sazla ilgili şiirleri ünlüdür.
  • Nakaratı “Şeytan bunun neresinde?” olan ünlü şiir Dertli’ye

Eseri : Dertli Divanı