Erzurumlu Emrah Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

ERZURUMLU EMRAH

  • Doğum tarihi bilinmeyen şairin 1860 yılında öldüğü tahmin edilmektedir.
  • Erzurumlu olduğu için bu isimle tanınmıştır.
  • Anadolu’nun birçok şehrini dolaştığı ve Niksar’da öldüğü bilinmektedir.
  • Okur – yazar şairlerdendir.
  • Hem divan hem de halk şiiri geleneğiyle şiir yazmıştır.
  • Halk şiirinin koşma, nefes ve semai tarzlarında yazdığı şiirlerinde daha başarılıdır.
  • Şiirleri, Anadolu’da şiir ve musiki meclislerinde çokça söylenmiş, bir kısmı da bestelenmiştir.

Eseri : Divan