Dadaloğlu Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

DADALOĞLU

 • 1785- 1865 yılları arasında yaşamıştır.
 • Oğuzların 24 boyundan birisi olan Avşar boyuna mensuptur.
 • Elimizde bulunan 130 şiirinin tamamı hece vezniyledir.
 • Şiirlerinde sanat endişesi pek görülmez.
 • Şiirlerinde işlenen konu ise büyük ölçüde Avşar aşiretinin hayatıdır.
 • Bu genel çerçeve içerisinde sevda, yurt güzellemeleri, göçer hayatı, vb. ön plandadır.
 • Şiirlerinde atasözleri, deyim ve vecize değerindeki sözlerin ayrı bir yeri vardır.
 • Şiirleri arasında karşılıklı konuşma havası içinde söylenenler de vardır.
 • İçten, yalın bir dille, yiğitçe söyleyişi başarıyla kaynaştırmıştır.
 • Tarihi ve toplumsal olayların yanı sıra aşk ve tabiat güzelliklerini dile getirdiği şiirleri de vardır.
 • Semai, varsağı, koşma ve türkü nazım biçimlerinde eser veren sanatçı şehir kültürüyle tanışmadığı için Köroğlu-Karacaoğlan geleneğine bağlı kalmış, divan şiirinden etkilenmemiştir.
 • “Ferman padişahın dağlar bizimdir” nakaratlı ünlü şiir Dadaloğlu’na