Keçecizade İzzet Molla Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

KEÇECİZADE İZZET MOLLA

  • Devrinin son büyük şairi kabul edilir.
  • Gazel, kaside ve mesnevi nazım biçimlerinde eser veren sanatçı, özellikle gazel tarzı şiirlerinde başarı göstermiştir.
  • Bir dönem Keşan’a sürgün gönderilmiş, oraya giderken yolda gördüklerini ve orada yaşadıklarını Mihnet-Keşan adlı mesnevisinde anlatmıştır.
  • Mihnet-Keşan, mahalli hayata ait manzara ve tipleri tasvir etmesi, mizahi ve hicivci bir hava taşıması bakımından dikkat çekici ve değerlidir.
  • Mevlevi tarikatına bağlı olan sanatçı, birçok şiirinde Mevlana’yı saygı ve sevgiyle anmıştır.

Eserleri :

  • Divan
  • Mihnet-Keşan(Mesnevi- Keşan sürgününü anlatır.)
  • Gülşen-i Aşk(Mesnevi- Hüsn ü Aşk’tan esinlenerek yazılmıştır.)
  • Lâyihalar (Devlet yönetimini anlatan iki layiha)