Yirmisekiz Mehmet Çelebi Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ

  • Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen sanatçının 1732 yılında ölmüştür.
  • Gençliğinde Yeniçeri ocağına girip yirmi sekizinci ortada görev yaptığı için bu isimle anılagelmiştir.
  • 1720’de Paris’e elçi sıfatıyla giden Mehmet Çelebi, Fransızların sosyal hayatını gözlemleme, kültür ve sanat kurumlarını inceleme fırsatını bulmuş, burada gördüklerini Sefaretnâme adlı eserinde anlatmıştır
  • Beraberinde Paris’e götürdüğü ve sonradan sadrazamlığa kadar yükselen oğlu Said Paşa, sonraki yıllarda İbrahim Müteferrika ile ilk matbaayı kurmuştur.

Eserleri :

Paris Sefaretnamesi