Konularına Göre Mesnevi Örnekleri ve Yazarları

Konularına göre mesneviler

Aşk hikâyeleri: Leyla vü Mecnun, Hüsrev ve Şirin, Yusuf ve Züleyha
Din ve tasavvuf: Mevlana (Mesnevi), Süleyman Çelebi (Mevlid/Vesiletü’n-Necat)
Didaktik konular: Nabi (Hayriyye)
Evlenme ve sünnet törenleri:

Vehbi (Surnâme)

 

Destanlar, kahramanlık: Ahmedî (İskendernâme)
Şehirleri anlatanlar: Lâmiî (Şehrengiz-i Bursa), Enderunlu Fazıl (Hûbannâme)

Türk Edebiyatında Önemli Mesneviler ve Yazarları