Latifi Kimdir, Biyografisi, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Latifi Kimdir, Biyografisi, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

16. yüzyıl sanatçısı Latifi, Kastamonu’da doğmuştur. İstanbul’a gelmiş ve bir müddet kâtiplik yapmıştır. Tez­kiresini İstanbul’da kaleme almış ve bunun sonucunda Ebû Eyyüb Ensârî Vakfına kâtip tayin edilmiştir. Bir sü­re Rodos’ta kalıp oradan da Mısır’a geçen Latifi‘nin 1582’de Mısır’dan Yemen’e giderken bindiği geminin batması sonucu boğulduğu yazılmıştır.

Latifi’nin en önemli eseri Tezkiretü’ş-Şuarâ‘dır. Latifi, Kanuni Sultan Süleyman’a sunduğu bu eserinde 320 şairin biyografisine yer vermiştir. Bundan başka Lati­fi’nin İstanbul’un bazı semtlerini ve yaşayış biçimlerini anlattığı Risâle-i Evsâf-ı İstanbul ve yüz hadis tercüme­si olan Subhatü’l-Uşşâk adlı eserleri vardır.