Peçevi İbrahim Efendi Kimdir, Biyografisi, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Peçevi İbrahim Efendi Kimdir, Biyografisi, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Peçevi İbrahim Efendi, 1574’te Ma­caristan’ın Peçoy kasabasında doğ­muştur. “Peçevi” adını almasının se­bebi budur. 14 yaşında babasını kay­bettikten sonra Budin Beylerbeyi olan dayısı Ferhad Paşa’nın yanına gitmiş, onun da ölümüyle Bosna’ya» akrabalarının yanına dönmüştür. Peçevi, Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile yaptığı savaşlara da katılmıştır. Daha sonra Anadolu Beylerbeyi Lala Mehmed Paşa’ya bağlanan Peçevi İbrahim, çeşitli memuriyetlerde bulunmuştur. Eserinde yazdığı bazı olayları, bizzat ya­şayan ve gören Peçevi, Estergon Kalesi’nde bir ay mahsur kalmış ve Eğri Seferi’ne katılmıştır. Son yılları­nı Peç’teki çiftliğine yerleşerek geçiren Peçevi, ünlü ta­rihini (Peçevi Tarihi) de burada yazmıştır.

Peçevi, tarihini yazarken kendi döneminden önce ya­zılmış tarihleri gözden geçirmiş ve zaman zaman bun­lardan da yararlanmıştır. Eserinde, başından geçen ve bizzat yaşadığı olayları yazan Peçevi, anlatımını kuru ifadelerden kurtarmak için, eserinde evliya menkıbele­rinden parçalara da yer vermiştir.

Peçevi’nin 1649 yılında vefat ettiği sanılmaktadır.