Mehmet Emin Yurdakul – Hayatı ve Eserleri

Mehmet Emin Yurdakul – Hayatı ve Eserleri

 • Servet-i Fünûn      edebiyatının popüler olduğu zamanlarda eser vermeye başlayan sanatçı, bu      topluluğun edebi görüşlerini benimsemez.
 • Dönem      sanatçılarından farklı olarak, ekonomik yönden sıkıntılı bir çocukluk      geçirmiş ve eğitimini yarıda bırak­mak zorunda kalmıştır.
 • 1890 yılında ilk      eseri olan “Fazilet ve Asalet”i yayımlayan yazar, bu      küçük eserinde “ruh asaletinin soy asaletinden üstün olduğu”      fikrini savunur.
 • 1921 yılında      Ankara’ya giderek Milli Mücadele hareketine katılan sanatçı, şairliğinin      ilk yıllarında, Servet-i Fünûn hareketi doruk noktasındayken, dönemin şiir      anlayışının tam tersi özellik­ler gösteren şiirler yazdı.
 • Şiirlerinde hece      ölçüsünü ve halk söy­leyişlerini kullanan sanatçı, konu olarak da sosyal      konuları tercih etmiştir.
 • “Halkın da anlayabileceği bir      dille ve halk için yazmak” pren­sibini benimsemiş olan Mehmet Emin      Yurdakul, 1897 yılındaki Osmanlı -Yunan savaşının başlaması üzerine ilk      şiiri olan “Ana­dolu’dan Bir Ses” ya da bilinen adıyla “Cenge      Giderken”i ya­yımlar. Bu şiirin, o günkü heyecanlı ve milli hava      içinde büyük bir ilgiyle karşılanması şairin diğer eserlerinin arka arkaya      yayım­lanmasına neden olur.
 • Mehmet Emin Yurdakul, hiçbir şiirinde kişisel      duygularını ya da özel hayatını konu olarak ele almamıştır.
 • Mehmet Emin Yurdakul, hiçbir şiirinde aruz      ölçüsünü kullanmamıştır.
 • Halkın diliyle halka dönük bir şiir arayışında      olan Mehmet Emin, şiirlerinde halk edebiyatı nazım biçimle­rini pek      kullanmamıştır.
 • Eserlerinde sosyal hizmet amacı taşıyan sanatçının şiir­lerinde, lirizm      yoktur.
 • Didaktik      bir tavır gösteren şiirleri bu neden­le anlatım açısından biraz kurudur.      Bununla beraber, şiiri “büyük halk kitlesine mâl etmeye      çalışmak” amacı taşıyan şairin; Türk şiirinde, geleceği parlak bir      dönemin öncüsü olmuştur.

ESERLERİ

ŞİİRLERİ

Türk Sazı

Ey Türk Uyan

Tan Sesleri

Ordunun Destanı

Dicle Önünde

Hastabakıcı Hanımlar

Zafer Yolunda

Turan’a Doğru

İsyan ve Dua

Aydın Kızları

Mustafa Kemal

Ankara

 

NESİRLERİ

Türk’ün Hukuku

 Dante’ye