Mehmet Fuat Köprülü – Hayatı ve Eserleri

Mehmet Fuat Köprülü – Hayatı ve Eserleri

  • Önceleri sanatın      şahsi ve muhterem olduğuna inanır ve 1909’da Fecr-i Âti topluluğuna katılır.
  • Fransız      sembolistlerini ta­nıtan yazılar yazar.
  • Ziya Gökalp’in      etkisiyle Milli edebiyata yöne­lir.
  • Sanatçı, edebiyatın      yalnızca aydınlara değil, halka da açık ol­ması gerektiğine inanır; bu nedenle halk edebiyatı araştırmaları­na yönelir.
  • Milli edebiyata katıldıktan sonra hece ölçüsüyle şiir­ler, efsaneler yazar.
  • Balkan Savaşları’nı  anlatan “Türkün Du­ası” adlı şiiriyle ilgi toplar.
  • Önceleri      bireysel konularda yazan sa­natçı sonraları toplumsal konulara yönelse de      başarısı edebiyat araştırmacılığından gelmektedir.
  • Tarihini bilmeyen milletlerin,      geleceklerinin de olamayacağı­na inanan Köprülü, Türkoloji çalışmalarına önem verir.

ESERLERİ

Hayat-ı Fikriyye

Malûmat-ı Edebiyye

Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar

Türk Edebiyatı Tarihi

Türk Tarihi

Türkiye Tarihi