Mehmet Fuat Köprülü – Hayatı ve Eserleri

Mehmet Fuat Köprülü – Hayatı ve Eserleri

  • Önceleri sanatın      şahsi ve muhterem olduğuna inanır ve 1909’da Fecr-i Âti topluluğuna katılır.
  • Fransız      sembolistlerini ta­nıtan yazılar yazar.
  • Ziya Gökalp’in      etkisiyle Milli edebiyata yöne­lir.
  • Sanatçı, edebiyatın      yalnızca aydınlara değil, halka da açık ol­ması gerektiğine inanır; bu nedenle halk edebiyatı araştırmaları­na yönelir.
  • Milli edebiyata katıldıktan sonra hece ölçüsüyle şiir­ler, efsaneler yazar.
  • Balkan Savaşları’nı  anlatan “Türkün Du­ası” adlı şiiriyle ilgi toplar.
  • Önceleri      bireysel konularda yazan sa­natçı sonraları toplumsal konulara yönelse de      başarısı edebiyat araştırmacılığından gelmektedir.
  • Tarihini bilmeyen milletlerin,      geleceklerinin de olamayacağı­na inanan Köprülü, Türkoloji çalışmalarına önem verir.

ESERLERİ

Hayat-ı Fikriyye

Malûmat-ı Edebiyye

Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar

Türk Edebiyatı Tarihi

Türk Tarihi

Türkiye Tarihi

Bunları da gezebilirsin.

Abdurrahim Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Abdurrahim Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Kahramanmaraş’ ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü …