Mevlana Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Mevlana Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Mevlâna’nın babası Belh şehrinin ileri gelenlerin­den olup sağlığında “Bil­ginlerin Sultanı” unvanını almıştır. (Sultânü’l-Ulemâ)

Babasının adı Bahattin Veled’dir.

Mesnevi isimli eseriyle İslam dünyasını derinden etkilemiştir.

Eserlerini Farsça yazmıştır.

Türkçe kaleme aldığı bazı şiirleri de vardır.

Ona göre her varlık tanrının tecellisinin sonucudur.

Ölüm yıldönümüne halk arasında Şeb-i Aruz adı verilir.

İlk hümanist Türk’tür.

Mevlevilik tarikatını kendisi kurmamıştır, oğlu Sultan Veled ile Hüsamettin Çelebi kurmuştur.

Eserleri

Mesnevi

Divan-ı Kebir: 25618 beyitten oluşan. Mevlâna’nın en çok se­vilen eseridir.

Fihi Mafih: Dini sohbetlerin toplamı

Mecalis-i Seba: Çeşitli zamanlarda verilmiş yedi öğüdünün bu­lunduğu eserdir.

Mektubat: Mevlâna’nın mektuplarıdır. Rubailer