Şeyyad Hamza Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Şeyyad Hamza Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Şeyyad Hamza, önceleri bir Şeyyad (duvar ustası) iken Ahi zümrelerinin arasına karı­şarak halk için şiirler söyle­miştir.

En önemli eseri Yusuf ve Zeliha mesnevisidir.

Eser Anadolu’da yazılmış ilk aşk mesnevidir.

Şeyyad Hamza hece ve aruz­la şiirler söyleyebilen, İslam kültürünü kavramış gezgin bir mutasavvıftır.

Manzumelerinde kuvvetli bir Arapça, Farsça bilgisi ve İslam kültürü hâkimdir.

Hece ile aruz nazım tekniğini kullanmış fakat aruzla yazdığı parçalarda pek başarılı olamamıştır.