Kadı Burhanettin Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Kadı Burhanettin Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Asıl ismi Burhanettin Ahmet‘tir.

Kadı Burhaneddin, çok iyi bir İslam eğitimi almıştır.

Bilim, sanat, siyaset adamlığını ve devlet başkanlığını bir arada yürütmüştür.

Kayseri’de dünyaya gelmiştir.

Sivas merkezli Kadı Burhaned­din Devleti adı ile bir devlet kur­muştur.

Akkoyunlularca Sivas kalesinde başı kesilerek idam edilmiştir.

Tuyuğ nazım şeklini Türk edebiyatına kazandırmıştır.

Azerbaycan lehçesini kullanmıştır.

Tasavvuf şiirlerinin yanı sıra din dışı şiirlerde yazmıştır.

Azerbaycan ve Anadolu Türkçesi ile yazdığı divanı günümü­ze ulaşan en eski tarihli ilk şairdir.

Kendisinden sonra gelen Nesimi ve Fuzuli’yi etkilemiştir.

Eserleri

1500 gazel, 119Tuyuğ, 20 Rubaiden oluşan 600 sayfalık bir Divan’ı vardır.

Ayrıca Enis’ül Kulûb isimli bir eseri de bulunmaktadır.